Hit (2327) Y-2570

Ağa Büzürg et Tahrani

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Tahran D.Tarihi :
Ö.Yeri : Necef Ö.Tarihi :
Görevi : Allame Uzm.Alanı : Biyografi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2010-09-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Âgâ Büzürg-i Tahrânî

Şiî müellifler hakkında yazdığı eserlerle tanınan İranlı âlim.

Muhammed Muhsin b. Alî b. Muhammed Rızâ Âgâ Büzürg-i Tahrânî

Tahran'da Muhsin! diye tanınan ve ti­caretle uğraşan Şiî bir ailenin çocuğu­dur.

Kendisi Münzevî lakabı ile de anılır.

İlk tahsilini Tahran'da yaptı.

1886 yılın­da babasının düzenlediği bir merasim­de kendisine dinî kıyafet giydirilerek Şeyh Âgâ Büzürg lakabı verildi.

1897'de Necef e yerleşti.

İran, Suriye, Mısır ve Hicaz'a yaptığı birkaç kısa seyahat dı­şında hayatını Irak'ta Şiîler'in mukad­des saydıkları şehirlerde geçirdi.

Necefte zamanın büyük Şîa âlimlerinden hat, tecvid, edebiyat, mantık, fıkıh, usül-i fıkıh ve matematik dersleri aidi; özellikle ei-Ki/dye'nin müellifi Ahund Molla Muhammed Kâzım-ı Horasâniden (ö. 1911) istifade etti.

Onun ölümü üzerine Sâmerrâ'ya giderek Mirza Mu­hammed Takl-i Şîrâzî’nin ders halkası­na girdi.

ez-Zerî'a adlı büyük eserini burada yazmaya başladı.

Sâmerrâ Medresesi'nde hocalık yaptı.

Hocalarından rivayette bulunma ve talebelerine ica­zet verme hususunda, çağdaş âlimlerle kıyas edilemeyecek kadar gayretli bir muhaddis idi.

1937'de Necef e döndü ve orada öldü.

Eserleri:

 • Ez-Zerî'a İlâ Tesanifi'ş Şîa'
 • Ta­bakat A'lâmi'ş Şî'a
 • Musaffe'l-Makâl Fi Musannefi ilmi'r-Ricâl
 • Hediyyetü'r-Razî İle'1-İmâmi'l-Müceddid Eş-Şîrâzî
 • Musaffa'l Makal fi Musannifi İlmir Rical
 • el Meşiha
 • Tavzihu'r-Reşâd Fî Târihi Hasri'l-İctihâd
 • el İctihad fi Mezhebi'ş Şia
 • tefnidu kavli'l Avam Bi Kıdemil Kelam
 • En-Nakdü'1-Latîf Fi Nefyi't-Tahrîf ani'l- Kur' Âni'ş-Şerif
 • Zeylü Keşfi'z-Zunûn. Keşfü'z-Zunûn'a Dair Notlar
 • Diyaul Mefazat fi Turuki Meşayihil İcazat
 • İcazat er Rivaye vel virase fil kurunil ahira es selase
 • Tariful Enam fi tercemetil medeniyyeti ves selam

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort