Hit (3290) Y-2089

A. Şekür Turan

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Yarkent kazası / Kâşgar / Doğu Türkistan D.Tarihi : 1936
Görevi : Araştırmacı Uzm.Alanı : Folklor Araştırmaları
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Urduca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

A. Şekür Turan
İlkokula Hoten vilâyetinin Guma kazasında ve Yarkentte devam etti. Babası Hoten'de Çinlilere karşı yapılan ayaklanmada doktor olarak görev aldığı için tutuklanıp şehit edilmiş, malları mülkleri talan edilmiştir.
1947 yılında Doğu Türkistan'da kısmen muhtariyet ilân edilince babasının silâh arkadaşı olan Mehmet Emin Buğra'nın yardımlarıyla Urumçi'de ortaokula devam etti. 1949 yılı sonunda memleketi istilâya uğrayınca Mehmet Emin Buğra'nın kafilesiyle birlikte Hindistan'a göç etti,
Hindistan'da özel olarak Hintçe, Urduca öğrendi. 1955'te göçmen olarak Türkiye'ye geldi ve Kayseri'nin Develi ilçesine iskân edildi. Develi'de ortaokul diploması aldı. 1957 yılında Türk Ocakları Merkez Heyetinin verdiği karar gereğince Türk Ocağında kalarak öğrenimini sürdürdü.
1965–79 yılları arasında Millî Kütüphane'de Çalıştı. 1980 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırmalar Dairesinde uzman olarak göreve başladı. Bu görevinden emekli oldu.
Eserleri Doğu Türkistan'ın siyasî bayatı ve folkloruyla ilgilidir. Yazılan; Malay, Millî Folklor, Size, Emel, Azerbaycan, Türk Yurdu ve Ana Yurttan Ata Yurda Türk Dünyası dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

  • Türkistan Bibliyografyası (1979)
  • Türkistan Şarkı ve Türkü Güftelerinden Bir Demet, Uyan Kazak (1971)
  • Kazak-Uygur Şiiri Antolojisi (1. Ünver Nasrattınoğlu ile, 1988)
  • Uygur Halk Masalları (Ahmet B, Ercilasun ile, 1989).