Hit (3351) K-125

Ez Zeria İla Teşantfiş Şica

Yazar Adı : Ağa Büzürg et Tahrani İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-27 Güncelleyen : /0000-00-00

ez-Zerî'a ilâ teşântfi'ş-Şîca' Âgâ Büzürg daha Sâmerrâ'da iken, Şiî edip, şair ve âlimlerinin Arap edebiyatına yaptıkları hizmeti küçüm­seyen Corci Zeydan'ın Târihu âdâbi'l-luğati'l-'Arabiyye adlı eserine reddiye mahiyetinde, başlangıçtan 1370 (1951) yılına kadar yaşayan Şiî müelliflerin eserlerini tanıtan bir kitap yazmaya başlamıştı. Bu maksatla uzun yıllar ça­lıştıktan sonra ez-Zerî'a adlı bu büyük eseri ortaya koydu. Şiî müelliflere ait 53.510 eseri alfabe sırasına göre ihti­va eden kitap yirmi beş cilt olarak ba­sılmıştır (Necef-Tahran 1355-1398).

<
...