Hit (1996) Y-3462

A. Faruk Kılıç

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : akilic@sakarya.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Din Sosyolojisi,Sosyoloji
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-12-26 Güncelleyen : /0000-00-00

A. Faruk Kılıç

Eğitim

Lisans: ilahiyat fakültesi, Marmara üniversitesi, 1989

Yüksek lisans: din sosyolojisi, Marmara üniversitesi, 1993

Doktora: genel sosyoloji, sakarya üniversitesi, 1999

ESERLER

Tez

· Yüksek Lisans Tezi: Mehmet Akif Ersoy'un Din ve Toplum Anlayışı,

· Doktora Tezi: Türkiye'de Din-Devlet İşlerinde Yönetici Seçkinlerin Rolü(1920–1960)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

· Kılıç, A.F., "Türkiye'ye Gelen Turistlerin Türkiye'nin AB Sürecine İlişkin Görüşleri", Türkiye'nin AB'ye Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, Çanakkale 2001.

· "Opinions of German and English Tourists Visiting Turkey Regarding Turkey's Being a Membership of The European Union", VII. Conğreso Cultura Europea, 23-26 Octubre Pamplone Espania 2002.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

· Kılıç, A.F., "Psiko-Sosyal Faktörler Açısından Atatürk ve Din", SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 239-271, 2000.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

· Kılıç, A.F., "Azınlıklar Problemi Bağlamında Atatürk ve Ermeni Sorunu", Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, Ankara 2002.

Diğer yayınlar

· Kılıç, A.F., "Atatürk ve Din", Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, 16, 524-533.

· Kılıç, A.F., "Ulusal Sempozyum Bildiri Müzakeresi, Oryantalizmi Yeniden Okumak", SAÜ. İlahiyat Fakültesi, 11-12 Mayıs 2002, (Diyanet Yayınları, ss. 53-55, Ankara 2003)