Hit (3359) Y-4429

A. Yaşar Tonta

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : tonta@hacettepe.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Bilgi ve Belge Yönetimi
Görev Aldığı Kurumlar : Edebiyat Fakültesi (Hacettepe Üniv.) Mezuniyet : Edebiyat Fakültesi (Hacettepe Üniv.)
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-30 Güncelleyen : /0000-00-00

A. Yaşar Tonta

İlgi alanları bilgi erişim kuramı, dijital kütüphaneler, bilgi sistemleri tasarımı, elektronik yayıncılık, açık erişim ve bibliyometridir.

Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Araştırmaları Bölümünde (şimdiki Bilgi Okulu) öğretim görevlisi olarak çalıştı (1989-1993).

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) kurucu başkanı olarak görev yaptı (1996-1998).

Türkiye ve Uluslararası Çocuk Sağlığı Merkezi’nde kısa bir süre çalıştı.

Doktora ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi, Galler Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinden aldı.

Çalışmaları birçok dergide yayımlandı. (örneğin, Journal of the American Society for Information Science & Technology, Library & Information Science Research, Library Collections Acquisitions and Services, Scientometrics, IFLA Journal, Libri, Library Resources & Technical Services, and Public-Access Computer Systems Review).

Çeşitli projelerde görev aldı.

Information Services & Use dergisinin elektronik bilgi yönetimi özel sayısının (vol. 25, no 1, 2005) konuk eş editörlüğünü yaptı.

Türk Kütüphaneciliği (1995-1996) ve Bilgi Dünyası (2000) dergilerinin editörü olarak çalıştı.

NATO Araştırma ve Teknoloji Örgütü Bilgi Yönetimi Komitesinin seçilmiş başkanı olarak görev yaptı (1999-2001).

Litvanya (2002), Slovakya (2003) ve Bulgaristan’da (2004) Elektronik Bilgi Yönetimi konulu seminer dizisini yönetti.

24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara’da yapılan Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumunun Düzenleme Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır.

IFLA Eğitim Daimi Komitesi üyesi olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Birçok mesleki derneğe üyedir;

Amerikan Bilgibilim ve Teknoloji Derneği (ASIS&T),

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD),

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK).

Editör:

Information Services & Use, Co-editor (with Gail Hodge) of the Special Issue on Electronic Information Management, 25 (1), 2005. (PDF copies of articles, zipped)

Bilgi Dünyası, 2000.

Türk Kütüphaneciliği, 9(1), 1996 - 10(3), 1997, iki özel sayı (Internet ve IFLA) da dahil toplam yedi sayı.

Doktora Tezi: "An Analysis of Search Failures in Online Library Catalogs."(Unpublished Ph.D. Dissertation) University of California at Berkeley, December 1992. 318 p. (Adviser: Prof. Michael D. Cooper) Summary appeared in Dissertation Abstracts International (Vol. 54, no. 6, December 1993, p.1985-A). (University Microfilms Number: DA9330763)

Kitaplar:

Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.), Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler. (Information Management in the Changing World. Symposium Proceedings. 24-26 October, 2007, Ankara). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. xx + 314 s. (ISBN 978-975-491-246-3). (Tam metin –PDF formatında / Full-text in PDF (4.0 MB))

Yaşar Tonta (ed.) Electronic Information Management. (RTO Lecture Series Pre-Prints Publication no. AC/323(IMC 002B)TP/06). Ottawa: RTO/NATO, 2004. vi + 170 s. (ISBN 92-837-1133-5) (Full-text in PDF (4.0 MB) (Tam metin –PDF formatında)

Yaşar Tonta (ed.) Electronic Information Management. (Elektronik Bilgi Yönetimi). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231 BIS, Publication no. RTO-ENP-026-AC/323(IMC 001B)TP/5). Ottawa: RTO/NATO, 2003. (Table of Contents (İçindekiler Sayfası) ("Introduction" by Yaşar Tonta “(Giriş)”) (Full-text in PDF (1.6 MB) (Tam metin –PDF formatında )

Yaşar Tonta (ed.) Electronic Information Management for PfP Nations. (PfP Ülkeleri için Elektronik Bilgi Yönetimi). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231, Publication no. RTO-ENP-026-AC/323(IMC 001)TP/44). Ottawa: RTO/NATO, 2002. (Table of Contents (İçindekiler Sayfası) ("Introduction" by Yaşar Tonta “(Giriş)” ) (Full-text in PDF (1.6 MB) (Tam metin –PDF formatında ) (The CD-ROM copy of the Lecture Series also appeared in April 2003 with the same title. ISBN 92-837 1096 7)

Yaşar Tonta, Yıltan Bitirim ve Hayri Sever. Türkçe Arama Motorlarında Performans Değerlendirme. (Performance Evaluation of Turkish Search Engines). Ankara: Total Bilişim Ltd. Şti., 2002. xvi, 152 s. (ISBN 975 92923-0-0). (Özet ) (Summary ) (Tam metin (PDF) )

Internet ve uygulamaları (Internet and its applications). Ankara: Hava Kuvvetleri Karargah Basımevi, 1996. 40 p.

Yaşar Tonta ve Ahmet Çelik (Ed.). Bilgi edinme özgürlüğü (Freedom of information). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996. 98 s.

Roy Tennant, John Ober ve Anne G. Lipow. Internet el kitabı (Crossing the threshold of Internet). Çev. Yaşar Tonta ve diğerleri. Çev. ed. Yaşar Tonta. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996.

LCSH and PRECIS in Library and Information Science: A Comparative Study. (Occasional Papers Series of the Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, No. 194). Champaign, IL: University of Illinois Graduate School of Library and Information Science, May 1992. 68 p. (see the local copy in PDF)

Raporlar:

Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal, Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı. (Proje sonuç raporu) (TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu SOBAG Proje No. SOBAG 106K068) Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2008. (xvi, 88 s.). (PDF, 1,4MB)

Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bir araştırma. (Proje sonuç raporu) (TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu SOBAG Proje No. SOBAG 105K088) Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2007. (xv, 74 s.).

Yaşar Tonta, Mehmet Emin Küçük, Umut Al, Gülten Alır, K. Levent Ertürk, N. Erol Olcay, İrem Soydal ve Yurdagül Ünal, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Tez Projesi: Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezlerinin Dijitalleştirilmesi ve Tam Metinlerinin Internet Aracılığıyla Erişime Açılması. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No. 02-G-064). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2006. (xi, 56 s.).

Yaşar Tonta (Raportör), Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu. (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yayın No. DPT: 2560 - ÖİK 576). Ankara: DPT, 2001. (ISBN 975-19-2633-5)

Kitaplarda Bölümler / Chapters in Books

Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals? In Birger Larsen & Jacqueline Leta, Proceedings of ISSI 2009- the 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Rio de Janeiro, Brazil, July 14-17, 2009. Vol. 2 (pp. 607-618). Rio de Janeiro: BIREME/PAHO/WHO and Federal University of Rio de Janeiro, 2009. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides -PDF)

Yurdagül Ünal and Yaşar Tonta, An analysis of consortial use of electronic journals in Turkey: The case of SpringerLink and Wiley InterScience databases. Ia Susanna Mornati & Turid Hedlund, Proceedings of the 13th International Conference on Electronic Publishing, ELPUB 2009: Rethinking Elecronic Publishing: Innovation in Communication Paradigms and Technologies, Milan, Italy, June 10-12 2009 (pp. 535-542). Milan: Edizioni Nuova Cultura, 2009.

(H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2009 Yılı Mezunları Yıllığı için hazırlanan yazı.). 7 Mart 2009.

Information Services and Web 2.0: New Challenges and Opportunities. In Alexandra Vraneš & Ljiljana Markovič, Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008. Proceedings (pp. 237-249). Belgrade: Ministry of Culture and Ministry of Science, 2008. Abstract also appeared in Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008 –Summary book- Ed. by A. Vraneš, L. Markovič & V. Crnogorac. Belgrade, 2008. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta & Yurdagül Ünal, Consortial use of electronic journals in Turkish universities. In L. Chan & S. Mornati (Eds.). Open Scholarship: Authority, Community and Sustainability in the Age of Web 2.0: Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing. Toronto, June 25-27, 2008. (pp. 203-216). Toronto, Canada: International Conference on Electronic Publishing (ELPUB).

Open Access and Institutional Repositories: The Turkish Landscape. In Didar Bayır (Ed.). Turkish Libraries in Transition: New Opportunities and Challenges (pp. 27-47). İstanbul: Turkish Librarians’ Association, 2008.

Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin korunması ve yönetiminde işbirliği (Çağrılı bildiri). Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci (Yay. haz.). Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran 2008, Edirne / Türkiye içinde (s. 8-13). (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No. 87). Edirne: Trakya Üniversitesi, 2008.

Cooperation in the preservation and management of scientific and cultural information among Balkan countries (invited keynote). In Ender Bilar & Yaşagül Ekinci (Eds.). Information / Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers, 5-7 June 2008, Edirne / Turkey (pp. 8-13). (Publications of the Rectorate of Trakya University No. 87). Edirne: Trakya University, 2008.

Açık erişim ve tıpta bilimsel iletişimin geleceği. Bilimsel yayınlar kitabı içinde. Ankara: Klinik Araştırmalar Derneği, 2008.

Yaşar Tonta ve Umut Al, Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir Değerlendirme. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 105-112). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Aynı adla Türk Kütüphaneciliği, 22(3): 320-334, 2008’de yayımlanmıştır.)

Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 185-192). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.

Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal, Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 193-200). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Aynı adla Türk Kütüphaneciliği, 22(3): 335-350, 2008’de yayımlanmıştır.)

Umut Al ve Yaşar Tonta, Tam Metin Makale Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 209-217). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.

Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe Makalelerin Dergilere Dağılımı ve Bradford Yasası. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 218-228). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Aynı adla Bilgi Dünyası, 9(1): 41-66, 2008’de yayımlanmıştır.)

Yurdagül Ünal and Umut Al, The Research Impact of Open Access Journal Articles, ELPUB2007. Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access - Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing held in Vienna, Austria 13-15 June 2007 (pp. 321-330). Edited by: Leslie Chan and Bob Martens. (ISBN 978-3-85437-292-9) 2007. http://elpub.scix.net/cgi-bin/works/Show?139_elpub2007 (Full-text in PDF) (Presentation slides - PDF).

Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations? In Herbert K Achleitner and Alexander Georgiev Dimchev (eds.) Sofia 2006: Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage, 8-10 November 2006, Sofia, Bulgaria. Sofia: St. Kliment Ohridski, University of Sofia, 2007. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides -PDF)

Kütüphaneler sanal güzergâhlara mı dönüşüyor? I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) içinde (s. 353-366). Yay. Haz. Ayşe Üstün ve Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides -PDF) (PDF)

Açık Erişim: Bilimsel İletişim ve Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Üzerine Etkileri. (bildiri). Sosyal Bilimlerde Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri [2-3 Kasım 2006, Ankara ]. içinde (s. 23-32). Ed. Kasım Karakütük. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides -PDF) (PDF)

Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, “The impact of electronic journals on document delivery services.” In: Bob Martens and Milena Dobreva (eds.). Digital Spectrum: Integrating Technology and Culture - Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Publishing. Bansko, Bulgaria June 14-16, 2006 ( pp. 329-338). Sofia: FOI-Commerce, 2006. (ISBN 978-954-16-0040-5). http://elpub.scix.net/cgi-bin/works/Show?236_elpub2006. (Full-text in PDF) (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

Hayri Sever ve Yaşar Tonta, "Arama motorları," Türkiye Bilişim Ansiklopedisi içinde (s. 95-99). Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney ve Rifat Çölkesen. İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2006. (makale metni –PDF)

Yaşar Tonta and Mehmet Emin Küçük, Main Dynamics of the Transition from Industrial Society to Information Society, In: Proceedings of the Third International Symposium on “Society, Governance, Management and Leadership Approaches in the Light of the Technological Developments and the Information Age” (İstanbul, May 12-13, 2005). (p. 3-16). Ed. Ali Erdinç. Ankara: The Turkish General Staff Directorate of Military History, Strategic Studies and Inspection Publications, 2005. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF) (Türkçesi için bkz. Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük, Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2005, İstanbul. Aynı adla Türk Kütüphaneciliği (19(4): 449-464, Aralık 2005) dergisinde yayımlandı. (PDF)

Bibliyografik Kayıtlar için İşlevsel Gerekler (FRBR) Kavramsal Modeli. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (ss. 278-290). (Haz. M. Emin Küçük) Ankara: TKD, 2005. (PDF)

Bilgi yönetiminin kavramsal tanımı ve uygulama alanları. (bildiri) Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, 21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (55-68). Ankara: AÜ DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.(PDF) (Sunuş slaytları )

"Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar." Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (81-88). Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS ve TKD, 2003. (bildiri metni –PDF)” (Sunuş slaytları -PDF)

"Dijital hizmetlere ve kaynaklara erişim." Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (103-108). Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS ve TKD, 2003. (bildiri metni –PDF) (Sunuş slaytları -PDF)

Yıltan Bitirim, Yaşar Tonta ve Hayri Sever, “Information Retrieval Effectiveness of Turkish Search Engines,” In Tatyana Yakhno, ed. Advances in Information Systems: Second International Conference, ADVIS 2002, İzmir, Turkey, October 23-25, 2002, Proceedings. (pp. 93-103). Berlin: Springer-Verlag, 2002. Book Series: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2457, pp. 93-103. (PDF)

"Internet and electronic information management." In Electronic Information Management. (p.1-1 - 1-22). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series Pre-Prints Publication no. AC/323(IMC 002B)TP/06). Ottawa: RTO/NATO, 2004. vi + 170 s.

"Introduction" In Electronic information management for PfP nations. (p.I-1 - I-3). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231, Publication no. R&T-ENP-026-AC/323(IMC 001)TP/44). Ottawa: RTO/NATO, 2002.

"Internet and electronic information management." In Electronic Information Management for PfP Nations. (p.1-1 - 1-20). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231, Publication no. R&T-ENP-026-AC/323(IMC 001)TP/44). Ottawa: RTO/NATO, 2002. (Presentation slides in PDF (751KB))

"e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler." e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler…38. Kütüphane Haftası Bildirileri, 25-31 Mart 2002, Ankara . içinde (42-61). Yayına haz. Ali Can ve diğerleri, Ankara: TKD, 2002. (Sunuş slaytları)

Bilgi Erişim Sorunları ve Internet". Ed. Ali Can, M. Tayfun Gülle, Oya Gürdal ve Erol Yılmaz. Kütüphanecilikte Yeni gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri, 26 Mart - 01 Nisan 2001 içinde (52-62) Ankara: TKD, 2002. (Sunuş slaytları)

" Bilgi erişim sorunu" Ed. Tülay Fenerci ve Oya Gürdal, 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu: Ulusal Sempozyum Bildirileri, 19-20 Nisan 2001, Hatay içinde (s. 198-206). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001. (Sunuş slaytları) Lütfen MS Internet Explorer kullanınız.

"Türkiye'de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması". (Restructuring Education for Librarianship in Turkey) Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul) içinde (s. 74-89) Ed. Aysel Yontar. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2000.

"Kütüphanelerarası İşbirliğinin Neresindeyiz?" (The state-of-the-art in interlibrary cooperation) Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 493-514). Yay. hazl. Özlem Bayram ve diğerleri. Ankara: TKD, 1999.

"Tıp ve Yaşam Bilimleri Literatürüne Türkiye'nin Katkısı (1988-1997)" (Contribution of Turkey to biomedical literature (1988-1997) Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 421-438). Yay. hazl. Özlem Bayram ve ark. Ankara: TKD, 1999.

"Kütüphanelerarası işbirliği ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımı"; (Interlibrary cooperation and the effective use of information sources). Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan içinde (s. 100-1

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort