Hit (1260) Y-4573

Abapüş-i Veli

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Afyonkarahisar Ö.Tarihi :
Görevi : Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-22 Güncelleyen : /0000-00-00
Abapüş-i Veli (ö. 890/1485)

Germiyan şehzadelerinden Hızır Paşa'nın oğludur.
Balı Mehmed Çelebi ve Balı Sultan olarak da tanınır.
Dedesi Süleyman Şah, Sultan Veled'in kızı Mutahhara Sultan'la evli olduğundan soyu Mevlânâ Celâleddîn-i Rümi'ye kadar ulaşır.
Mevlevî dervişlerinden olan babası kendisine saltanat elbisesi yerine tarikat abası giydirdiği için “Abâpûş-i Veli” lakabıyla anıldı.
Hayatının büyük bir kısmını Afyonkarahisar dağında yaptırdığı zaviyede geçirdi. Şehre çok az inen Balı Sultan, bu zaviyedeki sohbetleriyle dervişlerinin manevî hayatına ışık tuttu.

Abâpûş-i Veli’nin Mevlevîlik tarihi açısından esas önemi, Dîvâne Mehmed Çelebi'nin babası olması ve oğlunu sağlığında postnişin tayin etmesidir.
Böylece Afyonkarahisar dergâhı, Konya'dan sonra tarikatın ikinci önemli merkezi olmuştur.
Dîvâne Mehmed Çelebi'ye “İkinci pir”olarak bakılmıştır.
Abâpûş-i Veli’nin kabri Afyonkarahisar Mevlevî Dergâhı'ndadır.