Hit (4459) K-128

Zeylü Keşfiz zunun Keşfüz zununa dair notlar

Yazar Adı : Ağa Büzürg et Tahrani İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-27 Güncelleyen : /0000-00-00
Zeylü Keşfi'z-zunûn. Keşfü'z-zunûn'a dair notları olup Muhammed Mehdî Hasan el-Mûsevî’nin tertip ve ilaveleriyle Hediyyetü'l-'ârifîri'm 1387'de Tahran'da basılan ikinci cildinin so­nunda 116 sayfa olarak neşredilmiştir.
...