Hit (3469) K-131

En Nakdül latif fi nefyit tahrif canil Kuraniş şenf

Yazar Adı : Ağa Büzürg et Tahrani İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-27 Güncelleyen : /0000-00-00

en-Nakdü'1-latîf fi nefyi't-tahrîf cani'l- Kur' âni'ş-şenf. Kur'an'ın metninin as­la tahrife uğramadığını savunduğu bu eseri, torunu Ali Nakî el-Münzevî tara­fından Farsça'ya tercüme edilmiştir. Müellifin bunlardan başka kelâm, fıkıh, usûl-i fıkıh ve diğer konulara dair çoğu risale şeklinde henüz basılmamış yirmi kadar eseri vardır.

<
...