Hit (4382) K-126

Tabakat Alamiş Şia

Yazar Adı : Ağa Büzürg et Tahrani İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-27 Güncelleyen : /2008-07-09
Tabakat Alamiş Şia. Hicrî IV-XIV. yüz­yıllar arasında yetişen Şiî âlimlerin bi­yografilerini ihtiva eden eser, ez-Zerî'a 'ya ek mahiyetinde yazılmıştır. İlk üç asır, bu dönemlerle ilgili kaynakların çokluğu sebebiyle esere alınmamıştır. Eserin genel adı Tabakâtü a'lâmi'ş-Şî'a olmakla birlikte, her yüzyıla tahsis edilen müstakil bölümlere ayrı isimler verilmiştir. Şimdiye kadar basılan bö­lümler şunlardır: IV-V. yüzyıl (Beyrut 1971); VI-V1I. yüzyıl (Beyrut 1972); VIII. yüzyıl (Beyrut 1975); IX. yüzyıl (Tahran 1362 hş.); X. yüzyıl (Tahran 1366 h|.); XIII. yüzyıl (Necef 1374-1377, ikinci baskı: Meşhed 1404); XIV. yüzyıl (Necef 1373-1388, ikinci baskı: Meşhed 1404). XIV yüzyılla ilgili bölüm dört cilt, XIII. yüzyıl­la ilgili bölüm iki cilt ve diğer yüzyıllara ait bölümler de birer cilt halinde yayım­lanmıştır.
...