Hit (865) Y-210

Akşemseddinzade Mehmed Efendi

Künyesi : Lakabı : Akşemseddinzade
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 959(1522)
Görevi : Hoca Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı,Fıkıh,Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Akşemseddinzade Mehmed Efendi

Akşemseddin Hazretlerinin oğullarından Emrullah Efendizâde Mehmed Efendi'nin oğludur.

Tahsîlini tamamladıktan sonra o vakit şehzade bulunan İkinci Selîm'e muallim tâyin edilmişti.

Hacca giderken 959 (1522) da vefat etti.

Eserleri:

Tabakat-ı Fukahâ-i Hanefiyye

Mecmûa-i Durûb-i Emsal