Hit (824) Y-772

Hacı Baba İbnü-ş Şeyh İbrahim Tosyevi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Tosya D.Tarihi :
Ö.Yeri : Bursa Ö.Tarihi :
Görevi : Hoca Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-19 Güncelleyen : /0000-00-00

Hacı Baba İbnü-ş Şeyh İbrahim Tosyevi ;

İslâm bilginidir.
Fatih dönemi bilginlerinden olup Bursa'da yaşamıştır.
Vakıflar sicil defterinin 62. sayfasında kayıtlı bulunan Arapça yazılı vakfiyenin incelenmesinden anlaşıldığı üzere Tosya'da vakıfları vardır.
Kabri, Setbaşı'ndan Çelebi Sultan Mehmet'e giden caddenin sağ tarafında adına yaptırılan mescidin hazîresindedir.

Eserleri :

•Letaifu-İ'rabi'l-Kur'an,
•Şerhu Avami'l-i Cürcani,
•Şerhu Kavaidü'l-İ'rab
•el-Vesailü'l-Vesait,
•Evfi'l-Vafiye fi şerhi'l-Kafiye,
•Murebu Kafiye,
•Murebu Misbah,
•Risaletü'l-Lehv.