Hit (810) Y-407

Davud el Karsi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kars D.Tarihi :
Ö.Yeri : Birgi Ö.Tarihi : 1747
Görevi : Hoca Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2014-10-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Davud el Karsi

Tam adı Dâvûd b. Mehmed el-Karsî er-Rûmî el-Hanefî’dir.
Dâvûd el-Karsî hakkında kaynaklarda verilen bilgiler kısıtlıdır. İlk öğrenimine memleketinde başlamış, Karslı Çolak Abdullah Efendi’den ders almış, daha sonra ilmini İstanbul ve Mısır’da ikmal etmiştir.
Mısır’da ilmî üstünlüğünü kabul ettirerek dersler vermiş ve eserler telif etmiştir. Daha sonra Birgi Ulucami Medresesi’nde müderrislik yapmıştır. Bir müddet Kıbrıs’a giderek orada ders vermekle meşgul olduğu söylenmektedir. Hayatının son beş yılını Birgi’de geçiren Dâvûd el-Karsî, 1169/1756 yılında vefat etmiş ve meşhur Türk bilgini Mehmed el-Birgivî‘nin yanına defnedilmiştir.

Eserleri ve Kelâm İlmindeki Yeri:
•Şerhu’l-Kasîdeti’n-Nûniyye
•Şerhu Âmentü billah
•Şerhu Kasîdeti Bed’i’l-Emâlî
•Risâle fî Beyâni Mes’eleti’l-Ihtiyârâti’l-Cüz’iyye ve İdrâkâti’l- Kalbiyye