Hit (1246) Y-1303

Bedreddin Ebu Muhammed Mahmud Ayni

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 15.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Ayntab D.Tarihi : 1360
Ö.Yeri : Mısır Ö.Tarihi : 1451
Görevi : Hoca Uzm.Alanı : Fıkıh
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Bedreddin Ebu Muhammed Mahmud Ayni
Hanefî mezhebinin tanınmış alimlerindendir.
Eğitim, öğretim ve çalışmalarının çoğunu Mısır'da gerçekleştirdi.
Buharî'ye yazdığı şerh oldukça ünlü bulunmuştur.
Ayrıca coğrafya ve jeoloji bilgileri içeren Îkdül-Cümân adlı dev eseri III. Ahmet döneminde 60 cilt hâlinde Türkçeye ve kısmen Fransızcaya çevrilmiştir.
Kabri Mısır'dadır.

ESERLERİ:

 • Şerhul-Buhûrî,
 • Meğânil-Ahbâr fi Ricali Meânil-Âsâr,
 • Şerhu 8ij0mü't-Tayyib li'bni Teymiyye,
 • Zeynü'l-Mecâ-lis,
 • Şerhu Arûzu's-Sâvî,
 • Şerhu Düreri'l-Bihâr,
 • Şerkul-Kenz,
 • Şer^ıl-Mecma,
 • Meşâhirû's-Sudür,
 • Tabakât-ı Hanefiy-ye,
 • Târîhûl-Ekâsire,
 • Tabakât-ı Şuarâ,
 • Şerhu Merâh,
 • İhtisar-ı TârffoA Dımaşk li'bni Asâkir,
 • Şerh-i Hidâye,
 • Şerh-i Mültekâ,
 • Târîhûl-Bedrfî Evsâfi Ehli'l-Asr,
 • Mizânü'n-Nusûs fi Îlmil-Arûz,
 • Şerhu Tuhfeti'l-Mülük,
 • Îkdül-Cümânfi Târihi Ehli'z-Zamân (24 cilt)