Hit (233) F-1454

Hz İsa Ölmüştür Düşüncesinin İmam Maturidiye Nisbeti

İlim Dalı : Akaid Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : S. Abacı/2022-12-18 Güncelleyen : S. Abacı/2022-12-18

Soru: Bir ilahiyat fakültesinde öğrenciyim. İmam Maturidi’nin Hz. İsa (as) ölmüştür dediğini nakletti. İmam Maturidi İmamı Azama muhalefet etmiş olmaz mı? Allah razı olsun.

el Cevab:
İmam Ebu Mansur el Maturidi, İmam Ebu Hanife’den sonra gelip onun 7 itikadi eserini özetleyen takip.ilerinin en meşhurlarından biridir. Tevilatu Ehli's Sünne ve et-Tevhid isimli eserleri tahkikli neşirleri yapılmış eserlerdir. İmam el Maturidi eserleri çok yaygın olmayan ama öğrenci yetiştirmesi sebebiyle isim yapmış, meşhur olmuştur.
İmam et Tahavi ve Ebul Hasan el Eşariyle (Eş’ari itikadi ekolünün kurucusudur) hemen hemen aynı dönemde yaşamışlardır.
Maturidiler Ebul Muin en Nesefi ve Şemsuddin es Semerkandi ve el Pezdevi ve Ebul Muin en Nesefi ve Ali el Kari gibi alimlerin eserlerini daha fazla okuyup okutmuşlardır.
Bu sebeple ilahiyattan İsa as.’ın semaya diri olarak yükseldiğine ve ahir zamanda ineceğine inanmayanlar onun laflarından kendilerine bir delil bulduklarını vehmetmiş olabilir.
Elimizdeki yazma ve matbu eserleri onları yalanlamaktadır. İlgili sayfaları buraya ekleyeceğim. Arapça bilen bir tanıdık bulup inceleyiniz.
Matbu ve yazma eserlerinin orijinalleri elimizdedir.  

Tevilat Ehlis Sünne C. 3, S. 411 Nisa 156, 159 ayetlerinde (En alttan yukarıya doğru 7. satırdan başlayın...)

Tevilat Ehlis Sunne C. 2, S. 382 Maturidi

Tevilat Ehlis Sunne C. 2, S. 383 Maturidi

Tevilat Ehlis Sunne C. 2, S. 384 Maturidi

Tevilat Ragıb Paşa Demirbaş No Yazma: 36 Sayfa No: 125

Tevilat Ragıb Paşa Demirbaş No Yazma: 36 Sayfa Tamamı

İmam el-Maturidinin tevilatında geçen ifadelerin matbu ve yazmalarının fotolarını ekledim. "İndirme Linkleri" kısmından indirebilirsiniz.
Yazma nüsha Ragıb Paşakütüphanesi, Demirbaş 36/ 125. sayfada açıkça "Rufia İsa Hayyen" İsa (as) diri olarak semaya yükseltilmiştir. Kıyamete yakın zamanda dünyaya inecektir. Şeklindeki ibaresi herhalde yeterlidir.

Daha önce sorulmuş benzer sorular ve cevapları için üzerlerine tıklayınız;

Hz. İsa as' ın Nuzulunun Delilleri

Hz. İsanın Göğe Yükselmesi

Türkiyedeki İsa (as)ın Nüzülünün Akademisyen İnkarcıları 

Hz. İsa Peygamber Olarak mı Yeryüzüne İnecektir