Hit (1494) F-1213

Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat Kavramı

İlim Dalı : Akaid Konusu : Akaid
Soruyu Soran : Cevaplayan : Mehmet Çağlayan
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2019-01-30 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2019-01-30

SORU 1: Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat tabiri ne anlama gelmektedir; kaynaklarda nasıl tanımlanmaktadır ve günümüzde nasıl anlaşılmaktadır? Görebildiğiniz kadarıyla, bu tabirin ilk zamanlardaki kullanımıyla son zamanlardaki kullanımı arasında bir farklılık meydana gelmiş midir yoksa günümüze hiç bir değişikliğe uğramadan mı ulaşmıştır?
---------

el Cevab :

     (Sünnet), Resulullah (S.A.V.) efendimizin Yolu, (Vel Cema’at) Ashabı Kiramin (r.a.) Resulullah (S.A.V.) efendimizden öğrendikleri ile yaptıkları ve takib ettikleri yol demektir.  Sadüddin et-teftazani (r.a.) nin bu tarifine göre (Ehli Sünnet Vel Cama'at) demek, Resulu Ekrem (S.A.V.)min Yolunu ve Onun nurlu yolunda giden Ashabı' in (r.a) yolu demektir.

     Keza Et tarikatul Nnediye Şarhu Tarikatul Muhammediye Kitabının 244. Sah. diyorki: (Ehli Sünnet), Resulullah (S.A.V. ) efendimizin yolu ve Sireti olan Sözleri, Fiilleri ve Takrirleridir. (Vel Cema'at) ta, Ashabi, Tabiin, Tebe’ai tabiin, onlardan sonra gelen ve onlara tabi olan kimselerdir. (Ettarika, İstan.1290) Nec- mül Gazzi (r.a.) Hüsnü Ttenbih Fi Tteşbih Kitabında diyorki (Ehli sünnet Vel cemaat) tan makset: Peygamber (S.A.V.) efendimizin ve Ashabı kiram (r.a.) nun üzerinde bulundukları yoldur. Bu Yol'da, her devirde, delil bakımından en kuvvetli İslam çoğunluğunun üzerinde bulundukları yoldur diye tarif etmiştir.

     Kaşşaşı adı ile tanınmış Arifübillah Ahmad bini Muhammet El Medeni (ra. Elcevabüşşâfi kitabında diyor ki: (Ehli Sünnet Vel cama'at) tan maksat, Kitab ve Sünnet üzerinde ittifak etmiş, ihtilaf ve tafrikadan sakınmış, ALLAH'm dininde cidal ve münakaşaya çeken Akl'a değil, kaynağı kitap ve Sünnet'ten gelen delile sarılmış olan kimselerdir) diyor.

     Bilindiği üzere, (Ehli Sünnet) in dini inaçlan ve onun isbatı sadedinde zikire- dilen naslaşmiş terimleri, zamanın değişmesiyle değişmezler. Ancak, İlim ve tekniğin gelişmelerine göre, Nezih (Ehli Sünnet) Akidesinin inançlarını isbatlamak yolları değişebilir. Her zamanın anlayış ve düşüncesine göre, batıl akidelere ve olumsuz fikir akımlanna karşı (Ehli Sünnet Vel Camaat) ifadesiyle (Tevhit İlmini) ve Ehü bid'a tabiriyle (Kelam ilmi)nin uslup ve metodlannda yenilik ve değişiklik mümkündür ve gerektiğinde olmalıdır da. Bunun açık ve inkar edilemez delili de, bu ilmin doğduğu günden zamanımıza kadar gösterdiği tekamül ve güvenilir kitab- larda zikir edilmiş ve tevatür haddına gelmiş olmasıdır.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort