Hit (4574) F-145

Ehli Kitap İle Ehli Kıble Arasında Ki Fark, Ehli Kıble Tekfir Edilmez Ne Demektir?

İlim Dalı : Akaid Konusu : Akaid
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2006-08-14 Güncelleyen : /2019-05-26

Soru: Ehli kitap ile ehli kıble arasında ne fark vardır? (2014)


el Cevab: Ehli kitap, kendilerine kitap verilen hristiyan ve yahudilerdir.
Ehli kıble ise; bid’atlere düşmeyen, namaz kılan müslümanlar.
Fark; Efendimiz aleyhisselam, O’nun getirdikleri, tatbikatı ve cennettir.


Soru: Ehli kıble tekfir edilmez ne demektir?

el Cevab: Ehli kıble, ehli sünnet anlayışına göre tekfir edilemez. Yani namaz kılan müslümanlar kafirlikle itham edilemezler.

İmam-ı azam ebu Hanife 23 meselede ehli kıbleyi tekfir etmiş.

O’na göre; Ehli kıbleden olup da günah işlerse ve de işlediği günahı helal kabul etmezse tekfir edilemez. Ama günah işler, bid’at sahibi olur ve bid’atleri küfrü gerektirirse tekfir edilebilir.