Hit (1074) Y-3530

Ali İsra Güngör

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Gölhisar D.Tarihi : 1966
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali İsra Güngör

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Gölhisar 1966

Lisans: 1989

Yüksek Lisans: 1995

Doktora: 2001

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Arapça

Kullandığı Burslar

· Pontifical Council for Interreligious Dialogue (PCID)’dan araştırma bursu (İtalya)

· Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’den araştırma bursu (İngiltere)

· German Academic Exchange Service (DAAD)’den araştırma bursu (Almanya)

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:

· Türkiye Dinler Tarihi Derneği

Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri:

· Dini Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar:

· “Katolik Kilisesinin Çağdaş Misyon Anlayışında Diyalog Kavramı”, Dinler Tarihi Araştırmaları I (Sempozyum, 8-9 Kasım 1996, Ankara), Ulusal kongreye sunulan ve yayınlanan bildiri.

· “Günümüzde Katolik Hıristiyanlık”, Dinler Tarihi Araştırmaları III (Sempozyum, 9-10 Haziran 2001, Ankara), Uluslar arası kongreye sunulan ve yayınlanan bildiri.

· “Müslüman-Hıristiyan Diyaloguna Güncel Yaklaşımlar”, Dinler Tarihi Araştırmaları IV (Sempozyum, Ekim 2004, Ankara), Ulusal kongreye sunulan ve yayınlanan bildiri.

ESERLERİ

Yayımlanan Çalışmalar:

A) Kitap

· Vatikan, Misyon ve Diyalog, Töre Yayınları (Birinci Basım), Ankara 1997.

· Vatikan, Misyon ve Diyalog, Alperen Yayınları (İkinci Basım), Ankara 2002.

· Cizvitler ve Katolik Kilisesindeki Yeri, Asam Yayınları (Birinci Basım), Ankara 2002.

· Tanrının Şövalyeleri: Cizvitler, Çağlar Yayınları (İkinci Basım), Ankara 2004.

· Hıristiyanlıkta Evanjelik Hareket: Aziz Andaç Yayınları, Ankara 2005.

B) Makaleler

· “İkinci Vatikan Konsili Sonrası Hıristiyan-Müslüman İlişkileri”, Türk Yurdu, Cilt:17, Sayı:116-117, Ankara 1997. ss. 205-212.

· “Dinler Arası Diyalog ve Türkiye”, Türk Yurdu, Cilt: 20, Sayı: 155, Ankara 2000, s. 31-37.

· “Katolik Kilisesinin Çağdaş Misyon Anlayışında İnkültürasyonun Yeri”, AÜİF Dergisi, Ankara 2002, Cilt:43, ss. 171-185.

· “Heybeliada Ruhban Okulu”, Türk Yurdu, Eylül 2003, Cilt: 23, Sayı: 193, s. 33-36.

· “Dinler Arası Diyalog Mu Dinler Arası İlişkiler Mi?” Türk Yurdu, Ocak 2005, Cilt: 25, Sayı:209, s.14-20.

· “Hıristiyanlıkta Püriten Anlayış ve Etkileri”, Dini Araştırmalar, Mayıs 2005, Yayınlanacak.

C) Diğerleri

· “Türkiye’deki Hıristiyanlar Arasında Misyonerlik Faaliyetleri” konulu tebliğin müzakeresi, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, İSAV Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi: 43, İstanbul 2004, ss. 291-294.

· “İnkültürasyon”, Çeviri, A. Roest Crollius, “What Is So New About Inculturation?”, In: Inculturation: Working Papers on Living Faith and Cultures V, Gregorian University Press, Rome, Dini Araştırmalar (1998), Cilt: 1, Sayı. 1, s. 93-105.

· “İslam Çevre Ahlakı, Hukuk ve Toplum”, Çeviri, (İbrahim Maraş ile): Mavil Y. İzzeddin Samarrai, Yeni Dergi (1995), Sayı: 5-6, s. 153-159.

D)Üzerinde Çalıştığı Konular

· İnkültürasyon

· Evanjelik Hıristiyanlık