Hit (1161) Y-4163

Ali Osman Kurt

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : akurt@cumhuriyet.e.du.tr
ali_osman_kurt@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Osman Kurt

1995 yılında Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 2000 yılında Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fakütesi’nde,

Doktorasını 2006 yılında Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı.

Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Bölümü'nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Yüksek Lisans Tezi: Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da İrtidat (Din Değiştirme)

Doktora Tezi: Babil Sürgünü Sonrası Ezra Önderliğinde Yahudiliğin Yeniden Yapılandırılması

Eserleri:

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da Din Değiştirme, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 200

Erken Dönem Yahudi Tarihi/Yahudiliğin Mimarı Ezra, IQ Yayınları, İstanbul, 2007.

Makaleleri:

Yahudi Kaynaklarında Kral Tipolojileri: Nebukadnezzar ve Koreş Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi X.Cilt 2.Sayı.

İkinci Mabed Dönemi Yahudiliğine Genel Bir Bakış, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi X.Cilt 2.Sayı.

Yahudilik'te Sürgün Teolojisi: Tanrısal Bir Ceza Olarak Sürgün, Dinî Araştırmalar 8.Cilt 25.Sayı

Süleyman Çelebi’nin Mevlid (Vesîletü’n-Necat)’inde Mitolojik Unsurlar, EKEV Akademi Dergisi 10.Cilt 29.Sayı.

Khalil Athamina, “İslam Bakış Açısında Hz. İbrahim: İslam Öncesi Arabistan’da Monoteizmin Gelişimi Üzerine Düşünceler”, çev: Ali Osman Kurt, Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47/1, 2006, ss. 197–217

Bildiriler:

Süleyman Çelebi’nin Mevlid’indeki Mitolojik Anlatımlar, Uluslar arası Süleyman Çelebi ve Mevlid, Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri Sempozyumu, Bursa, 18-19 Ekim 2007.

Dinler Tarihi Araştırmaları IV (Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları), Ankara, 2004, ss. 185–188. (Müzakere)

Atıflar:

Suna Akkurt, Tanah’ta Yahudi Dini Hayatına Yönelik Eleştiriler, Yüksek Lisans Tezi, An. Ün. Sos. Bil. Ens. Ankara, 2006.

Bayram Polat, Metodist Kilisesi Hakkında Bir Araştırma, Doktora Tezi, An. Ün. Sos. Bil. Ens., Ankara, 2006.

Dergi Hakemliği:

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi