Hit (1500) Y-590

Ahmet Güç

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Tosya/Kastamonu D.Tarihi : 1958
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Güç

Öğretim Üyesi

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1983.

Yüksek Lisans: Üç Büyük Dinde Kurban, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora: İlahi Dinlerde Mabet, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1992.

ESERLERİ

Kitap

· Dinlerde Mabed ve İbadet, Ensar Neşriyat, İstanbul 2005.

· Çeşitli Dinlerde ve İslâm'da Kurban, Düşünce Kitabevi Yayınları, Bursa 2003.

· Satanizm: Şeytana Tapınmanın Yeni Adı, Ankara 2004.

Makale

· Fonksiyonlan Açısından Hz. Peygamber Döneminde Mescid ve Günümüze Getirdiği Değerler", Diyanet Dergisi, s. 2, 1989.

· "Kur'ân-ı Kerim'e Göre Hz. Meryem ve İsa (A.S)", U.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, s. 3, 1991.

· "İslam'da İnsana Verilen Değer", İslam'da İnsan Modeli ve Hz. Peygamber Örneği, 1995.

· "Yeryüzünde Üç Büyük Mescid", U.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, s. 5, 1995.

· "Kur'ân'da Kutsallık Anlayışı", U.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, s. 9, 2000.

· "Yahudilik'te Defin ve Sonrasına Ait Gelenekler", U.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, s. 1, 2001.

· "Konfuçyüsçülük'te Kutsal Metinler", U.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, s. 1, 2001.

· "Konfüçyüs ve Konfüçyüsçülük", U.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, s. 2, 2001.

· "Bursa'da Yapılan Selatin Camiler", Diyanet İlmi Dergi, c. 38, sayı: 1, 2002.

· "İlahi Dinlerde Kıble Anlayışı ve Müslümanların Kıble İle İlgili Uygulamaları", Diyanet İlmi Dergi, c. 39, sayı: 2, 2003.

Çeviri Kitap

· Eric J. Sharpe, Dinler Tarihinde 50 Anahtar Kavram, Bursa 2000.

· Roland de Vaux, Yahudilikte Aile, Bursa 2003.

Bildiri ve Müzakere

· "Dinlerde Kutsal ve Kutsallık Anlayışı", Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Ankara 1996.

· "Batı'da Yeni Dini Arayışlar Çerçevesinde Satanizm Örneği", Diyanet İşleri Başkanlığı Uluslararası Avrupa Birliği Şurası, İstanbul 2000.

· "2000'li Yıllarda İslam ve Hıristiyanlık Arasında Nasıl Bir İlişki Olmalıdır?", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tarih ve Edebiyat Metinlerinde İslâmiyet ve Hıristiyanlık Arasında Saygı ve Hoşgörü Sempozyumu, Çanakkale 2000.

· "Hz. Peygamber Döneminde Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri", 2000. Yılında Hıristiyanlık: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Ankara 2001.