Hit (1245) Y-991

Baki Adam

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Balkıca köyü / Tavas / Denizli D.Tarihi : 1962
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İbranice, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Baki Adam

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Denizli 1962

Lisans: 1987

Yüksek Lisans: 1989

Doktora: 1994

Doçent: 1997

Profesör: 2003

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: İbranice, İngilizce, Arapça

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar

· Yahudiliğin Hıristiyanlığa ve İslam’a Bakışı“, Dinler Tarihi Araştırmaları I, Ankara, 8-9 Kasım 1996.

· “Yahudilikte Din Kavramı ve Din Anlayışı”, Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu II, 20-21 Kasım 1998 Konya (Dinler Tarihi Araştırmaları-II, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2000, içinde yayınlandı)

· “Yuhanna’nın Vahyi ve Hıristiyan Tarihindeki Yansımaları”, Hıristiyanlık: Dünü, Bugünü ve Geleceği, 09-10 Haziran 2001, Ankara. (Dinler Tarihi Araştırmaları-III, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2002, içinde yayınlandı)

· “Müslümanların Yahudilere Yönelttiği Teolojik Eleştiriler“, Müslümanların Diğer Din Mensuplarıyla İlişkilerinde Temel Yaklaşımlar, Ankara 16-17 Kasım 2003.

· “Yahudiliğin Misyonerlik Anlayışı“, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri Sempozyumu, İstanbul 17-18 Nisan 2004.

ESERLERİ

Kitap

· Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Pınar Yayınları, İstanbul 2001.

· Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler, Pınar Yayınları, İstanbul 2002.

· Dinler Tarihi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 2000.

· Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul 2003.

· Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Kuran’ın Tartışmalı Konuları, Pınar Yayınları, İstanbul 2003.

Makaleler

· “Yahudilik ve Şiddet”, İslamiyat, Cilt 5, Sayı 1, Ocak-Mart 2002, ss. 21–34.

· “Tevrat'ın Tahrifi Meselesine Müslüman ve Yahudi Cephesinden Bir Bakış", A.Ü. İlahiyat Fak. Der., sayı 36, Ankara 1997.

· “Prof. Dr. Hikmet Tanyu'dan Günümüze Dinler Tarihi Çalışmaları”, A.Ü. İlahiyat Fak. Der, sayı 36, Ankara 1997.

· “Kuran’ın Anlaşılmasında Tevrat'ın Rolü”, İslami Araştırmalar, cilt 9, sayı 1, Ankara 1996.

· “Yahudilerde Din ve Gelenek Üzerine”, İslami Araştırmalar, cilt 6, sayı 1, Ankara 1992.

· “Musevilikte İnanç, İbadet, Dini Yaşam ve Museviliğin İslamla Ortak Yönleri”, Musevilerle 500 Yıl, Turizm Bakanlığı, Ankara 1992.

· “Dinler Arası Diyalog”, Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, MEB Yayınları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 2000,193–205.

Üzerinde Çalıştığı Konular

· Dinler Tarihi Açısından Kur’an

· Karşılaştırmalı Kitabı Mukaddes ve Kur’an