Hit (1135) Y-3545

Ahmet Hikmet Eroğlu

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Ankara D.Tarihi : 1961
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Hikmet Eroğlu

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara 1961

Doktora: 1996

Doçent: 2000

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Fransızca, Arapça

Sempozyumlar

· “Ökümenik Hareketin Ortaya Çıkışı”, Dinler Tarihi Araştırmaları-I (Sempozyum: 08-09 Kasım 1996, Ankara), Dinler Tarihi Derneği Yayınları/1, Ankara 1998, s. 223-236. (Ulusal kongreye sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri)

· “Kur’an-ı Kerim’in Diğer Din ve İnançlara Bakışı”, Uluslararası sempozyumda sunulan tebliğ, Gumanizasya Obşestva i Problemı Vızşego Obrazavanya 11-12 Mayıs 1999 Oş, Kırgızistan Elaralık Üniversiteti Oş Filiyalı yayını, Oş 1999, s. 18-24. (Uluslararası kongreye sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri)

· “Dinderdin Düynogo Bolgon Közkaraşı” (Dinlerin Dünyaya Bakışı), Kırgızca tebliğ, Problemı Nererıvnogo Obrazavanya vı Usloviyah Obnavlenya Obşestva 20-21 Mayıs 1999, Oşsky Vışiy Kolledj yayını, Oş 1999, s. 232-238. (Uluslararası kongreye sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri)

· “XX. Kılımda Dinder Aralık baylanıştar Tuurasında Batıştagı İş-Araketter Cana Düynölük Tınçtıkka Koşgon Salımdarı (XX. Yüzyılda Dinlerarası İlişkiler Konusunda Batı’daki Çalışmalar ve Dünya Barışına Katkıları)” Kırgızca tebliğ, İslam Cana Tınçtık (İslam ve Barış) 24-25 Nisan 2000, Oş Mamlekettik Üniversiteti Teologya Fakülteti yayını, Oş 2000, s. 22-28. (Uluslararası kongreye sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri)

· “Günümüzde Hıristiyan Ökümenizmi”, Dinler Tarihi Araştırmaları-III (Sempozyum: 09-10 Haziran 2001, Ankara), Dinler Tarihi Derneği Yayınları/3, Ankara 2002, s. 247-259, (Uluslar arası kongreye sunulan ve tam metni yayınlanan bildiri)

· “Avrasya’da Misyonerlik Çalışmaları-İnanç Özgürlüğü İlişkisi”, Beşinci Avrasya İslam Şurası (Gazimağusa), Ankara 2003, ss. 46-57.

· “Kapsayıcılık Açısından İslam’ın Diğer Dinlere Bakışı”, Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları (Sempozyum: , Ankara), Dinler Tarihi Derneği Yayınları/1, Ankara 2004, ss. 325-331.

· “Türkiye’de Ortodoks Misyonerliği”,

ESERLERİ

Kitaplar

· Osmanlı Devletinde Yahudiler

· Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Lise 3), Özgün Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara 1999 (Yard. Doç. Dr. Mehmet Katar ile birlikte)

Makaleler

· “Osmanlı Devletinde Dini Cemaatlerin Ortak Hayatı ve Museviler”, Musevilerle 500 Yıl, T.C. Turizm Bakanlığı, Ankara 1992, s. 37–42. (Kitapta Bölüm)

· “Ekmek-Şarap Ayini (Evharistiya) Konusunda Katolikler ve Protestanlar Arasındaki Anlayış Farklılıkları”, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, A.Ü. Basımevi, C. XXXIX, Ankara 1999, s. 439-453. (Bilimsel Dergi)

· “Doğu Batı Kiliselerinin Ayrılış Sebepleri”, Dini Araştırmalar, C. II, S. 5, Ankara Eylül-Aralık 1999, s. 387-413. (Yurtiçi Hakemli Dergi)

· “Hıristiyandıktın Bölünüü Prossesine Calpı Közkaraş (Hıristiyanlığın Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış)” Kırgızca makale, Oş Mamlekettik Üniversiteti Teologya Fakülteti İlimi Jurnalı, C. I, S. I, Oş 2000, s. 51-65. (Yurtdışı Hakemli Dergi)

· “İslamdın Düynölük Casoogo Bolgon Közkaraşı (İslam’ın Dünya Hayatına Bakışı)”, Kırgızca makale, , Oş Mamlekettik Üniversiteti Teologya Fakülteti İlimi Jurnalı, C. I, S. I, Oş 2000, s. 159-162. (Yurtdışı Hakemli Dergi)

· “Kırgızistan’da Milli Bir İdeoloji Arayışı Çerçevesinde Tenircilik”, Kök Araştırmalar dergisinde yayınlanacak (Yurtiçi Hakemli Dergi)

· “Kendini Gizleyen Yahudi Bir Topluluk: Dönmeler”, Türk Yurdu, C. 24, S. 206, ss. 21-24.

· “Küresel Güçlerin Mücadelesinde Fener Rum Patrikhanesi”, Asyavrupa, C. I, S. 1, ss. 95-103.

Kitap Tanıtımı

· ”Ermeni Kilisesi ve Türkler” (Abdurrahman Küçük, Ocak yayınları, Ankara 1997, VIII+312), Dini Araştırmalar, C. I, S. 1, Ankara Mayıs1998, s. 122-124.

Üzerinde Çalıştığı Konular

· Ökümenizm (Hıristiyanların Birlik Arayışları)

· Uniatizm (Katolikleştirilen Ortodoks Hıristiyanlar)

· Hıristiyanlıktaki Ruhban Hiyerarşisi (Papalık, Fener Patrikhanesi, Moskova Patrikhanesi)

· Osmanlı Devletinde Gayrimüslimler

· Türk Halk İnanışları

· Dinler Arası İlişkiler ve Misyonerlik