Hit (1098) Y-3790

Cengiz Batuk

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : cebatuk@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Batuk

Dinler Tarihi

Email:

Eğitim

Lisans: 1997 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans: 2001 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora: 2006 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

ESERLERİ

Tezler

· Yüksek Lisans Tezi: Batuk, C. Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitosları, OMÜSBE, Samsun, 2001.

· Doktora Tezi: Batuk, C. Hıristiyanlığın Asli Günah Doktrini Bağlamında Mitoloji ve Tarihsellik, OMÜSBE, Samsun, 2006.

Kitaplar

· Batuk, C. Tarihin Sonunu Beklemek, İz Yayıncılık, İstanbul, 2003.

· Batuk, C. Mitoloji ve Tarihsellik, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006.

· Batuk, C. (ed.), Pavlus’u Düşünmek, Pavlus’un Teolojik Dünyası, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006.

· Ş. Sami, Esatir, Dünya Mitolojisinden Örnekler, C. Batuk (ed.&sad.), İnsan Yayınları, İstanbul, 2004.

Makaleler

· Batuk, C. “Reddiye/Polemik Geleneği ve Mevlâna’nın Hıristiyanlık Algısı”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 20 (Aralık 2007), Ankara, (2007), ss.39–68.

· Batuk, C. “Dinsel Çoğulculuk ve Dışlayıcılık Arasında Mevlâna”, Marife, Yıl: 7, Sayı: 3 (Kış 2007), Konya, (2007), ss.81–98.

· Batuk, C. “Ortaçağ Harrânîleri’nde Eskatolojik Mitlerin Yahudi - Hıristiyan Apokaliptiğine Benzerliği”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 29 (2005/2), İstanbul, (2006), ss.81–98.

· Batuk, C. “Âdem ve Havva’nın Kitabı: Eski Ahit Apokrifasında Âdem ve Havva’nın Hayatı” Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:5, sayı:10, Çorum (2006), ss.51–96.

· Batuk, C. “Nemrud”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul (2006), c.32, ss.554–555.

· Batuk, C. “Millenarianist Bir Hareket Olarak Montanizm”, Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, c.1, sayı:1, İstanbul (2003–2004), ss.41–71.

· Batuk, C. & Turan, S. “Misyonerlik Perspektifinden 20 ve 21. Yüzyıllarda Dünya Dinleri ve Mensupları”, Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, c.3, sayı:1–2, İstanbul (2005–6), ss.137–160.

· Batuk, C. “Mitos Sadece İlkel Toplumlara mı Özgüdür ya da İlkel Toplum Var mıdır?” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Samsun (2000),

· Batuk, C. “Ahmed Midhat Efendi ve Tarih-i Edyan”, Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, c.2, sayı:1, İstanbul (2004–2005), ss.167–180.

Bildiriler

· Batuk, C. & Turan, S. “Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Misyonerlik Faaliyetleri”, Dinler Tarihi Araştırmaları V, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik (Sempozyum), Ankara, 2005, ss.313–334.

· Batuk, C. “Ortaçağ Harrânîlerinin Gelecek Dönem (Eskatoloji) Mitleri”, I. Uluslararası Katılımlı Bilim ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Ş.Urfa, 2006, c.1, ss.93–106.

· Batuk, C. “Dinleri Anlamada Öykünün Rolü: Mevlâna’nın Yahudi Padişah Hikâyesi Bağlamında Hıristiyanlığa Bakışı” Uluslar arası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, Ş.Urfa, Ekim 2007, (Yayınlanacak).

Çeviriler

· Bultmann, Rudolf “İsa’nın Mesajı ve Mitoloji Problemi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt:4, Sayı:3, Samsun (2004), ss.185–191.

· Bultmann, Rudolf “Yeni Ahit ve Mitoloji”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:6, Sayı:4, Samsun (2006), ss.317–361.

· Issa J. Boullata, “Hayırda Yarışmak: İnançlar arası İlişkilerde Bir Kur’an Prensibi” Tek Dünya, Çok İnanç, Diyaloga Farklı Yaklaşımlar, editörler: M. Aydın – S.Turan, Ufuk Kitap, İstanbul, 2007, ss.91–107.

· Bultmann, Rudolf, “Mitolojik Eskatolojinin Yorumu”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:7, Sayı:3, Samsun (2007), ss.175–183.

· Ritchie, Rick,“Bir Mesih Tipi Olarak İsa mı?” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:3, Sayı:4, Samsun (2003), ss.163–168.

· Wenham, David, “Luka Aracılığıyla İsa’dan Pavlus’a” Pavlus’u Düşünmek, ed. C.Batuk, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006, ss.75–94.

· Przybylski, Benno, “Ruh: Pavlus’un İsa ve Ötesine Yolculuğu”, Pavlus’u Düşünmek, ed. C.Batuk, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006, ss.113–128.

· Osborne, Grant R. “Hermenötik/Pavlus’u Yorumlamak” Pavlus’u Düşünmek, ed. C.Batuk, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006, ss.433–456.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort