Hit (788) Y-2244

Ali İhsan Tetik

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Baharlar köyü / Tavas / Denizli D.Tarihi : 1962
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce, Afganca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali İhsan Tetik
İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Tavas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1980) mezunu.
1986'da Dinler Tarihi Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak İzmir DEÜ İlahiyat Fakültesinde göreve başladı. 1987–88 yıllarında doktora tez çalışmasıyla ilgili olarak Hindistan Banaras Hindu Üniversitesinde Hint felsefesi ve Sanskritçe kurslarına katıldı. 1992'de "Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve Tenasüh İnancıyla ilişkisi" konulu çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 1992–93 tarihleri arasında araştırmalar yapmak ve Sanskritçe bilgisini geliştirmek amacıyla Hindistan Visva Bharati Üniversitesinde çalışmalarda bulundu. 1997'de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent, 2001 tarihinde de doçent oldu.
Telif ve çeviri makaleleri 1996 yılından itibaren Türk Yurdu, Diyanet Aylık Dergi, FÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (Elazığ) dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:
ARAŞTIRMA-İNCELEME:

  • Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve Tenasüh İnancıyla İlişkisi (Karma and Re-birth in Indian Religions, 1996)
  • Hz. Meryem ve Efes Dinler Tarihi Yazıları (Virgin Mary and Ephesus Essays on Comparative Religion, İzmir 2001)
  • Oruç Üzerine Tartışmalar (el-Furkân beyne't-Tevfik vel-Hızlân, İzmirli İsmail Hakkı'dan, yay. haz. Prof. Dr. Abdülkadir Şener ile).

ÇEVİRİ:

  • Dinî Mezhepler (Bryan Wilson'dan, A. Bülent Ünal ile, 2000).