Hit (1833) Y-3418

Abdullah Yıldız

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ayildiz@harran.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yıldız

Eğitim

Lisans: Erciyes Üniversitesi, 1979; “Kur’an-ı Kerim’de Şifa Ayetleri ve Yorumları.”

Y.Lisans: “Ebu Bekir Muhammed es-Serahsi’nin Hayatý ve Mebsut’un I.ve II. Cildindeki Hadislerin Tahrici,” Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (1992).

Doktora: “Hadislerde Nifak Kavramı ve Hz. Peygamber’in Münafıklara Karşı Tutumu,” Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (1998).

ESERLERİ

Kitap

· Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları Münafıklar, İz yayýncılık, İstanbul, 2000.

· Büyük Türk-İslam Hukuk Bilgini İmam Serahsi’nin Hayatı ve Sünnet Anlayışı, Ş. Urfa, 2001.

Ulusal Hakemli Makale

· “Rivayetleri Açısından Bazı Sahabilerin Tartışılabilirliği (I),” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, VI, Ş.Urfa, 2003.

· “Hz. Peygamber’in İnsan Sevgisi ve Hoşgörüsü,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kutlu Doğum Özel Sayısı, XVII, Ş.Urfa, 2007.

Uluslararası Tebliğ

· “Ebu Arube Hüseyin b. Muhammed el-Harrani’nin Hayatı ve Eserleri,” I.Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Ş.Urfa, (28–30 Nisan 2007).

· “Nebevi Tavazuun Mevlana’daki Yansımaları,” Uluslar arası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Ş.Urfa, (26–28 Ekim 2007).

Ulusal Tebliğ

· “Kırk Hadis Edebiyatı,” Klasik Türk Edebiyat Sempozyumu (Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına), Ş,Urfa, (6–8 Mayıs 2002).

· “Hz. Peygamber’in İnsan Sevgisi ve Hoşgörüsü,” Kutlu Doğum Sempozyumu, Ş.Urfa, (26-28 Nisan 2007).

Diğer Yayınlar

· “Helal Kazanç, Doğruluk ve Dürüstlükle Elde Edilen Kazançtır,” Diyanet İşler Başkanlığı Aylık Dergisi, 203, Ankara, (Kasım 2007).