Hit (1750) Y-3568

Abdulkadir Evgin

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : akevgin@ksu.edu.tr
D.Yeri : Güzelyayla / Mersin D.Tarihi : 01.Kas.64
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-11-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdulkadir Evgin

01 Kasım 1964 yılında Mersin/Güzelyayla'da doğdu.

Orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1986 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdi.

Bu fakülteden 1990 yılında mezun olup aynı yıl Hadis Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans'a başladı ve "Temel Fıkıh Usulü Kitaplarının Sünnet Bölümlerinin Mukayese ve Değerlendirmesi" adlı teziyle 1992 yılında Yüksek Lisans'ını tamamladı.

1993 yılında askerlik görevini bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktoraya başladı.

Aynı yıl İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Türk Din Musikisi Araştırma Görevlisi olarak girdi.

09 Kasım 1998 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı.

2 Ekim 2006 tarihinde doçent oldu.

Eserleri:

Kitap:

Hadislerde Hızır-Gayb İlişkisi, İlahiyat Yayınları, Ankara 2007

Hz. Peygamber'in Sünnetinde Alternatif Çözüm Yolları, İlahiyat Yay. Ankara 2004.

Buhari'nin Hocası Abdullah b. Zübeyr el-Humeydî ve Müsned'i, İlahiyat Yay, Ankara 2004.

Tez:

Yüksek Lisans Tezi: Temel Fıkıh Usulü Kitaplarının Sünnet Bölümlerinin Mukayese Ve Değerlendirmesi, Erciyes Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1992.

Doktora Tezi: Abdullah B. Ez-Zübeyr El-Humeydî Ve Müsned’i, Erciyes Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1998.

Makaleler:

"Hanefî ve Caferîlerin Hadis Anlayışlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış", İslâmî Araştırmalar Dergisi

Caferî İnanç Sisteminde Hadis Anlayışı”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Ocak/Şubat/Mart 2004, Samsun 2004, s:117–147.

Sahih ve Zayıf Hadislerin Güncel Fonksiyonu Üzerine Bazı Düşünceler Işığında Sahih Dışındaki Hadisleri Reddeden Fikre Eleştirel Bir Yaklaşım” Dini Araştırmalar Dergisi, Ocak-Nisan 2004, Cilt 6, Sayı 18, s:221–230.

Süfyân b. Uyeyne (107–198/725–813) ve Hadis Cüz’ü” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Temmuz/Ağustos/Eylül 2003, Samsun 2003, s:69–107.

Hadislerde Fıtrat Kavramı ve “İslam Fıtratı” Söyleminin Tenkidi”, K.S.Ü. İlahiyat fakültesi Dergisi, Sayı 1, Kahramanmaraş 2003, s:117–140.

Hadis’e Dayalı Bazı Problemlerin Günümüze Yansımaları”, Dinî Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 13, Mayıs-Ağustos 2002, Ankara 2002, s:177–186

Örneklerle Günümüzde Hz. Peygamberi Yanlış Anlama Sebepleri”, Fırat Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı, Sayı 5, Elazığ 2000, s: 111–116.

"Hadisler Arası Tearuzu Giderme Meselesinde Fıkıh Usulü Âlimlerinin Görüş ve Metotları”, İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Darende 1995, sayı 1, s. 99–108.

"Ebu Hanifenin Haberi Vahidi Delil Olarak Kullanması"

"Hadis’te Rivayet Farklılıklarına Karşılaştırmalı Bir Bakış"

Bildiriler:

"Hz. Peygamberin Tebliğinde Alternatif Sunma Metodu” İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, 08 Mayıs 2003, s:45–54.

Hanefî ve Caferîlerin Hadis Anlayışlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, (Tebliğ) “İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi” Sempozyumu, 16–19 Ekim 2003, Mudanya/BURSA