Hit (1998) Y-3331

Abdullah Karahan

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdullah Karahan

Araştırma Görevlisi

Eğitim

Lisans: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul 1993.

Yüksek Lisans: Hadis Edebiyatında Zevâid Kitapları ve Özellikleri,

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996.

Doktora: Hadis Râvilerinin Güvenilirliği Meselesi (Tespiti, İmkânı, Hadisin Sıhhatine Etkisi),

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002.

ESERLERİ

Kitap

· Hadis Edebiyatında Zevâidler, Sır Yayıncılık, İstanbul 2005.

· Hadis Ravilerinin Güvenilirliği, Sır Yayıncılık, İstanbul 2005.

· Ramazan Duaları, Star Gazetesi Yay., İstanbul 2005, (13 Ekim 2005 tarihli Star Gazetesi'nin okurlarına armağanı).

· Hac Rehberi, Star Gazetesi Yay., İstanbul 2006, (5 Ocak 2006 tarihli Star Gazetesi’nin okurlarına armağanı).

Makale

· “Hadis Edebiyatında Zevâidler”, Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2004, 13/1, s. 91-138.

· “Türkiye’de Cerh ve Ta‘dîl İle Alakalı Yapılmış Çalışmalar”, Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2004, 13/ 2, s. 183-196

· “İbn Hazm’ın Râvi Tenkidinde Eleştirilen Yönlerinin Onun Tenkitçi Kimliğine Etkisi-el-Muhallâ Çerçevesinde Değerlendirme”, Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2007, 16/1, s. 121-152.

· “Peygamber Sevgisinin Bir Tezahürü Olarak Şemâil-i Nebi”, Yedi İklim Dergisi, İstanbul 2006, 194, s. 44-52.

Bildiri ve Müzakere

· “Cumhuriyet Döneminde Yapılan Ricâl Çalışmalarının Değerlendirmesi”, Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmalarında Yöntem ve Kaynak Sorunu Konulu Bilimsel Toplantı, Gerede 19-20 Temmuz 2003.

· Aynur Uraler’in Sunduğu, “Hz. Peygamber’in Yanlış Anlaşılma Endişesinden Kaynaklanan Uygulamaları” Adlı Bildirinin Müzakeresi, Kurav-Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, Bursa 29-30 Mayıs 2004.

· Talat Sakallı’nın Sunduğu “Bir Tartışma Platformu Olarak Şerh Edebiyatı” Adlı Bildirinin Müzakeresi, Klasik Dömen Hadis Şerhçiliği Konulu Bilimsel Toplantı, Gerede 28-29 Temmuz 2007.

· “Genel Hatlarıyla İbn Hazm’ın Hadise Bakışı ve Hadis Metodu”, Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, Bursa 26-28 Ekim 2007.