Hit (2232) Y-3670

Abdulvahap Özsoy

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : avozsoy@atauni.edu.tr
D.Yeri : Tortum D.Tarihi : 1979
Görevi : Araştırmacı Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdulvahap Özsoy

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Tortum / 1979

Medeni Durumu: Evli

Yabancı Dili: Arapça / İngilizce

İlkokul: Kazım Karabekir İlkokulu Erzurum / 1989

Ortaokul ve Lise: Erzurum İmam Hatip Lisesi / 1995

Lisans: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / 2001

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şube İbnu’l-Haccâc ve Hadisçiliği, 2004.

ESERLERİ

Kitaplar

· Şube İbnu’l-Haccâc ve Hadisçiliği (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 2004, Erzurum.

Makaleler

· “Ehli hadisin dindarlık anlayışı” (İngilizceden çeviri), Atatürk üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi, Sayı: 22, Erzurum, 2005.

· “el-Câmiu’l-Kebir Lî Kütübi Turâsi’l-Arabî Ve’l-İslâmî”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, V (2005), Sayı: 1, s. 333.

· "Hadis Alanındaki Bilgisayar Programlarının Özellikleri ve Kullanımı Üzerine", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Erzurum, 2005

Tebliğler

· "Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın “Marifetnâmesinde Kullandığı Hadisler ve Değeri Üzerine", Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26–28 Haziran 2006, Erzurum.

· "Hadis Araştırmalarında Kullanılan Bilgisayar Programları Üzerine", V. Hadis Meclisi, 22–23 Temmuz 2006, Bolu/Gerede.