Hit (838) Y-1951

Zeyneb El Gazali

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Kahire D.Tarihi : 02.Oca.17
Ö.Yeri : Kahire Ö.Tarihi : 03.Ağu.05
Görevi : Uzm.Alanı : Araştırmacı-Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-01-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Zeyneb el Gazali (Zeynep Muhammed El Gazali El Cubeyli)

2 Ocak 1917 (Hicrî: 8 Rebiu`l-Evvel 1335) tarihinde, Kahire`ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan Meyyit Yaîş köyünde dünyaya gelmiştir.

Babası el-Ezher Üniversitesi’nin âlimlerindendi.

Zeyneb el-Gazâlî, kadının örtüyü atmasını savunan Hüdâ Şârâvî'nin başkanlığını yaptığı Kadınlar Birliğinin en genç üyesi iken Ezher Üniversitesinde dinlediği konferansların etkisi ile, bu teşkilattan ayrılıp Şeriat Fakültesi konferans salonunda Müslüman Kadınlar Birliğini kurduğunda (1937 / 11 Rebiu`l-Evvel 1356) henüz yirmi yaşındaydı.

Mısır'da İslâmî ve siyasî alandaki çalışmalarıyla ortaya çıkan bu birlik, ülkenin siyasî hayatında çok önemli roller üstlendi.

Gerçekleştirdiği protesto eylemleri ve mitinglerle kısa zamanda Mısır siyaset gündemine oturdu.

1938 yılında Hasen el-Bennâ ile tanışıp Müslüman Kardeşler Teşkilatına katıldı.

1951 den 1958 yılına kadar Müslüman Hanımlar isimli haftalık dergiyi çıkardı.

Mısır devlet başkanı Abdünnasır, teşkilatın mallarına el koyduğunda Zeyneb el-Gazâlî` nin kocasının mallarını da devletleştirdi. Onun evine ve özel eşyalarına bile el koydu.

1959 yılında Müslüman Kardeşler Teşkilatını yeniden organize etmede aktif rol oynadı. Tutuklu olan mahkum aileleri ile yakından ilgilendi, onlara yardım elini uzattı.

1965 yılında, Müslüman Kardeşler Teşkilatının çok sayıda üyesi ile birlikte Zeyneb el-Gazâlî de tutuklandı ve cezaevinde her türlü işkence ve eziyete katlandı. Sonunda ömür boyu hapse mahkum edildi.

Altı yıl hapis yattıktan sonra, Suud Kralı Faysal`ın gayretleriyle affedilerek 1971 Ağustosunda hapisten çıktı.

Bu tarihten itibaren Mısır içinde ve dışında geniş bir coğrafyada aralıksız olarak hizmetlerini sürdüren Zeyneb el-Gazâlî, Sudî Arabistan, Pakistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Cezair, Türkiye, Sudan, Hindistan, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Kanada, Avusturya, İspanya başta olmak üzere pek çok ülkede tebliğ ve irşat faliyetlerine katıldı.

Zeyneb el-Gazâlî, çağdaş alimlerden Hafız et-Ticânî ile, onun vefatından sonra ise hayırsever ve zengin bir kişi olan Seyyid Muhammed Sâlim ile evlendi. Bu evliliklerinde hiç çocuğu olmadı.

03-08-2005 tarihinde Kahirede vefat etti.

Eserleri:

Eyyâm min-Hayâtî

Müşkilâtü`ş-Şebâb ve`l-Feteyât

İlâ İbnetî
el-Erbeûn en-Neveviyye
Nahv Bahsin Cedîd
Min-Havâtırı Zeynep el-Gazâlî fi`d-Dîn ve`l-Hayat

Makalât: Yazarın çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri değişik adlarda kitaplaştırılmıştır. Bunlardan ikisi `Yeniden İslâmî Dirilişe` ve `Müslüman Aileye Doğru` adlarıyla dilimize kazandırılmıştır.(Zeynep el-Gazâlî, Yeniden İslâmî Dirilişe ve Müslüman Aileye Doğru, Tercüme, Mehmet Yolcu, Madve Yayınları, İstanbul, 1991)
Nazarât fî-Kitabillah

Bu eserlerinin yanında, yazarın çeşitli gazetelerde çok sayıda makalesi yayınlanmış, çok sayıda konferanslar vermiş, televizyon ve radyo konuşmaları yapmıştır.