Hit (3457) K-798

Min Havatırı Zeynep El Gazali Fid Din Vel Hayat

Yazar Adı : Zeyneb El Gazali İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-01-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Min-Havâtırı Zeynep el-Gazâlî fi'd-Dîn ve'l-Hayat

Ezher Üniversitesi Daru`l-Ulûm Öğretim Elemanlarından Abdüssettar Ali es-Satûhî`nin takdim yazısıyla basılan bu eserinde yazar, on beş güncel konuda, ayet ve hadislerin ışığında fikirlerini açıklamaktadır.

...