Hit (3695) K-796

Müşkilatüş Şebab Vel Feteyat

Yazar Adı : Zeyneb El Gazali İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-01-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Müşkilâtü`ş-Şebâb ve`l-Feteyât

Cezayir`de yayınlanan ve özellikle gençler arasında yaygın olan `eş-Şurûku`l-Arabî` gazetesinde yayınlanmış, gençlerden kendisine gelen sorular ve cevaplarından oluşur.

Bu eser yetmişbeş soru ve cevabı içermektedir.

Eser `Gençlerle Mektuplaşmalarım` adıyla dilimize kazandırılmıştır.

(Gençlerle Mektuplaşmalarım, Tercüme; Savaş Kocabaş, İstişare Yayınları, Kayseri, 1997.)

...