Hit (7303) K-618

Seddi İskender

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Mesnevi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Sedd-i İskender

Beyit sayısı 7000'i aşan ve vezni "feûlün feûlün fe­ûlün feûl" olan bu son mesnevi 890'da yazılmıştır.

Buradaki konu Nevâî'den önce Firdevsî, Nizamî ve Hüsrev tarafından işlenmiş, Câmî tarafından da Hırednâme-i İskenderî adıyla kaleme alınmıştır.

Ancak Câmî eserini, Nevâî'nin eserini tamamlamasından sonra bitir­miştir.

Nevâî bu eserinde İskender'i bir Türk hükümdarı gibi tasavvur etmiş ve onun şahsında Hüseyin Baykara ile oğlu Bedîüzzaman'ı anlatmıştır.

...