Hit (5194) K-619

Lisanüt tayr

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Mesnevi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Lisânü't-tayr

Nevâî'nin Hamse dışında kalan mesnevilerindendir.

3553 beyitten mey­dana gelen eserde Nevâî Farsça şiirlerindeki Fânî mahlasını kullanmıştır.

Ko­nu Attâr'ın Mantıku't-tayr adlı eserin­den alınmış olmakla beraber birçok de­ğişiklik ve ilâveler yapılmıştır.

Attâr'ın hikâyesindeki on kuştan sekizinin alın­masına karşılık onda bulunmayan altı­sının daha ilâvesiyle eserde rol alan kuş­lar on dörde çıkar.

Nevâî, eserin başın­da küçük yaştan beri bu eseri Türkçe'ye çevirmek istediğinden bahseder.

Top­kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 803'teki nüshada (vr 53b), dört divan yazdıktan başka pek çok da eser vücu­da getirdiği halde Mantıku't-tayr adlı eserin tercümesini aklından bir türlü çı­karamadığını, nihayet altmış yaşına gir­diğinde bu eserin tercümesine başladı­ğını ve her gece kırk-elli beyit yazdığı­nı anlatır.

Yaşı ile ilgili ifadesinden ese­rin 904 (1499) tarihinde yazıldığı anla­şılmaktadır.

Mesnevi Özbekistan Fenler Akademisi tarafından yayımlanmıştır (Taşkent 1965).

...
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort