Hit (4745) K-223

İskendername

Yazar Adı : Ahmed Rıdvan İlim Dalı : Mesnevi
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-04 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-04

İskendername

Ahmedi'nin İskendernâme'sinden faydalanılarak 904 te (1499) kaleme alınmıştır.

Yaklaşık 8300 beyit olan bu mesnevinin bir yazması Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphane­si'ndedir

Hayatî mah­laslı nüshası ise Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır

1.Yazma : Yazma Isim (TR) : İskendername / Yazma Isim (AR) : / Ebat : -- / Kütüphane Adı : Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi / Kütüphane Bölümü : M. Çon / Demirbaş No : B 20 / Yazım Tar. : / Yazma Dili : Osmanlıca / Özellik : / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : / Konu Fihristi :
2.Yazma : Yazma Isim (TR) : İskendername / Yazma Isim (AR) : / Ebat : / Kütüphane Adı : Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi / Kütüphane Bölümü : Agâh Sırrı Levend Yazmaları / Demirbaş No : 369/3 / Yazım Tar. : / Yazma Dili : Osmanlıca / Özellik : Hayatî mah­laslı nüshadır / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : Ahmedinin Iskendernâme'sinden faydalanılarak kaleme alınmıştır. / Konu Fihristi :
...