Hit (4874) K-616

Leyla vü Mecnun

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Mesnevi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Leylâ vü Mecnûn

Eser Mecnûn u Leylâ ola­rak da bilinmektedir.

İran edebiyatında ilk defa Nizamî tarafından ele alınan bu konu daha sonra Hüsrev-i Dihlevî tara­fından da işlenmiştir.

Nevâî bu mesne­viyi yazarken her iki müelliften de fay­dalanmıştır.

3500 beyit kadar olan mes­nevi aruzun "mef'ûlü mefâilün feûlün" kalıbı iledir.

...