Hit (4991) K-614

Hayretüll ebrar

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Mesnevi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05

Hayretü'l-ebrâr

Nizamînin Mahzenü'l-esrar'ı ile Emîr Hüsrev'in Matla'u'l-envâr'ı ve Câmî'nin Tuhfetü'l-ahrâr'ına nazîre olarak 888'de (1483) kaleme alınmıştır.

4000 beyit civarında olan mesnevi iki kısım halinde altmış dört bab olarak tertip edilmiştir.

Yirmi makaleden meydana gelen ikinci kısım, eserin ağırlık merkezini teşkil eder.

Mes­nevi, aruzun "müfteilün müfteilün fâi-lün" kalıbı ile yazılmıştır.

Eser Taşkent'te Parsa Şemsiyev tarafından yayımlanmış­tır (1958-1960).

...