Hit (5027) K-615

Ferhad ü Şirin

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Mesnevi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Ferhâd ü Şîrîn

Niza­mî ile Hüsrev-i Dihlevinin aynı addaki eserinden ilham alınarak yazılan bu mes­nevi 889 (1484) yılında "mefâîlün me-fâîlün feûlün" kalıbı ile yazılmıştır.

Mesneviyi diğer Hüsrev ü Şirin'lerden ayı­ran özellik, ağırlık merkezinin yani hi­kâyenin Hüsrev yerine Ferhad üzerinde kurulmasıdır.

Ferhad, Nevâî'nin mesne­visinde alelade birisi olmayıp Çin haka­nının oğludur.

5780 beyitten ibaret olan mesnevi, Parsa Şemsiyev ve Hâdî Za­rif tarafından Arap harfleriyle (Taşkent 1963), Gönül Alpay tarafından da incele­me ve edisyon kritikli metin halinde ya­yımlanmıştır (Ankara 1965).

...