Hit (8380) K-617

Sebai Seyyare

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Mesnevi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Seb'a-i Seyyare

889'da aruzun "feilâtün mefâilün feilün" kalıbı ile yazılan ve 5000 beyit civarında olan bu mesnevi elli babdan meydana gelir.

Bu hikâyeyi ilk defa Firdevsî Şehname'de işlemiş, daha sonra Nizamî Heft Peyker, Emîr Hüsrev de Heşt Bi-hişt adıyla kaleme almıştır.

Eser Parsa Şemsiyev'den başka Hâdî Zarif tarafın­dan Ali Şîr Nevâî, Seb'a-i Seyyare is­miyle Özbekistan Fenler Akademisi ya­yını olarak (Taşkent 1956), Hamid Araslı tarafından da Yedi Seyyare adıyla Bakü'de yayımlanmıştır (1947).

Konu, Behram'ın güzel cariyesi ile olan macerasıdır.

...