Hit (1975) Y-594

Abdulaziz Bayındır

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : bayindir@istanbul.edu.tr
D.Yeri : Tortum / Erzurum D.Tarihi : 1951
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdülaziz Bayındır

Özgeçmiş

Profesör Ocak 2003 İstanbul Üniversitesi

Doçent Kasım 1987 Üniversitelerarası Kurul.

Doktora Mayıs 1984 Atatürk Ünv. Sos. Bil. Ens.

ESERLERİ

Makaleler

· Ukubetü’l – medini’l – mumatıl bi’l- ğarameti’l – maliye (Arapça makale)Havliyet'ul- Bereke Cidde1999

· Tesiru’t – tadahhumi’n – nakdi fi kadai’d – düyun (Arapça makale) (Havliyet'ul-Bereke, Cidde 2001)

· Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış adlı kitap Rusçaya çevrilmiş, "Müslüman Diyalogu" genel başlığı altında Moskova’da, “Наука и религия“ (Din ve Bilim) dergisinde Mayıs 2002’den Mayıs 2003’e kadar yayınlanmıştır.

· Ödemeyi Geciktiren Borçluyu Cezalandırma (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin 3. sayısı)

· Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4. sayısı

· Kitab-ı Mukaddes'e ve Kuran'a Göre Teokrasi ve Laiklik, (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Degisi 1. sayı.)

· Başlangıçtan Günümüze Kadar İslam Toplumunda Madeni Paralar ve Kağıt Paralar (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2. sayı.

· Domuz Derisi (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Degisi 2. sayı)

· Talep Enflasyonu ve Ortaklık Sistemi (Kur'an Mesajı ilmî Araştırmalar Dergisi Kasım 1999)

· Maliyet Enflasyonu (Kur'an Mesajı ilmî Araştırmalar Dergisi Aralık 1997)

· Menkul Kıymetler Borsası (Kur'an Mesajı ilmî Araştırmalar Dergisi Şubat 1998')

Kitaplar

· İslam Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması) İstanbul 1986.

· Ticaret ve Faiz ( Başlıca araştırma eseri ) İst. 2002

· Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış, İstanbul 1997. (Rusça, Uygurca ve Azerice tercümeleri Moskova 2003, Doğu Türkistan 2004 ve Bakû’de 2004 yayınlanmıştır)

· Din ve Devlet İlişkileri Teokrasi ve Laiklik, İstanbul 1999.

· Duada Evliyayı Aracı Koyma ve Şirk, İstanbul 2001 (Azerice Tercümesi Bakü 2006'da yayınlanmıştır)

· Kur'an-ı Kerim'in Açıklamalı Meali (Fatiha Suresi-Bakara Suresi) İstanbul 2003. (Uygurca tercümesi Doğu Türkistan'da 2004, Azerice Tercümesi Bakü 2004'de yayınlanmıştır. )

· Kur'an Işığında Aracılık ve Şirk, İstanbul 2005.

· Kur'an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, İstanbul 2007