Hit (1701) Y-1505

Abdullah Kahraman

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : kahraman@cumhudiyet.edu.tr
D.Yeri : Bayburt D.Tarihi : 1964
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-04-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdullah Kahraman

1964 Bayburt doğumludur.

Öğrenim Ve Akademik Durum:

Lisans: 1991

Yüksek Lisans: 1994

Doktora / Uzmanlık: 1998

Yardımcı Doçentlik: 1998

Doçentlik: 2003

Burslar: Başbakanlık Aile yardımlaşma bursu

Üye Olduğu Dernek: C.ü. İlahiyat Fakültesi Derneği

Tezler:

· İslam Borçlar Hukukuna Göre Takas (Y. Lisans)

· İslam Borçlar Hukukuna Göre Kefalet Sözleşmesi ve Günümüzdeki Tatbikatı (Doktora)

Eserleri:

· İslam'da İbadetlerin Değişmezliği (İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi Açısından İbadet ve İbadet Nitelikli-Taabbudi- Hükümler), İstanbul 2002.

· Hadislerin Anlaşılmasında Aklın ve Fıkhın Rolü (M. Ahmed ez-Zerka'dan terc.), İstanbul 2002.

Ulusal Makaleler:

· İslam Hukukunda Takas İşlemi, C.Ü. İlahiyat Fak. Derg. Sayı 2

· İslam Hukukunda Şahsa Kefalet Müessesesi ve Türk Ceza Muhakemeleri Usulündeki Kefaletle Salıverme Müessesesi İle Mukayesesi, C.Ü. İlahiyat Fak. Derg. Sayı 2

· Hilaf İlmi ve İslam Hukukçularının Hukuki İhtilaflarının Sebepleri, (Prof. Dr. A. Kerim Zeydan’dan tercüme/orijinali Arapça), C.Ü. İlahiyat Fak. Derg. Sayı 3

· Müdayene Ayetinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, C.Ü. İlahiyat Fak. Derg. Sayı 4

· Mansurizade Said’in Klasik Fıkıhçılara Yönelttiği Bazı Eleştiriler, C.Ü. İlahiyat Fak. Derg. Cilt 1, Sayı 5

· Fıkhi Hadislerin Doğru Anlaşılıp Yorumlanmasıyla İlgili Bazı Esaslar, C.Ü. İlahiyat Fak. Derg., Cilt 1, Sayı 6

· Ceza Hukukunun İslamileştirilmesi, (Rudolp Peters’dan tercüme/orijinali İngilizce), Marife Dergisi, Yıl 1, Sayı 1.

· Ebu Hanife'nin İctihadlarında İnsan Hürriyetine ve Onuruna Verdiği Önemi Gösteren Bir Örnek (Sefihin Hacredilmemesi),İslami Araştırmalar Ebu Hanife Özel sayısı.

· Peygamber'in Pazarı (M.J.Kister'in The Market Of Prophet adlı makalesinin tercümesi), C.ü. İlahiyat Fak. Dergisi, c, VII, sy, 2, 2002.

· TRT 1 Din ve Ahlak Programı için aşağıdaki konularda konuşma: Özü Sözü Bir Olma, Komşuluk Hakkı, Vakıfların Toplum Hayatındaki Yeri, İslamda Yardımlaşmanın Önemi, Batıl İnanç ve Hurafelerden Kaçınma, İbadetin Mana ve Önemi, Dinin Helal Kazanca Verdiği Önem, İslama Göre Görgü Kuralları

· Hadislerin Anlaşılmasında Aklın ve Fıkhın Rolü (Prof. Dr. M. Zerka’dan tercüme/orijinali Arapça, Kitap olarak yayına hazır).

· Mansurizade Said’in Şeriat ve Kanun Adlı Makalesi, İslamiyat, cilt 1, Sayı 4, Ekim-Aralık 1998

· Diyanet Ýşleri Başkanlıðı ve Türkiye Diyanet Vakfının her yıl ortaklaşa düzenlediği Kutlu Doğum programlarında (Sivas’ın değişik İlçelerinde) Konferans

· Sivas’ın yerel televizyonlarında Dini-Ahlaki Sohbetler

click here click married affairs