Hit (1820) Y-3333

Abdurrahim Kozalı

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdurrahim Kozalı

Araştırma Görevlisi

Eğitim

Lisans: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1994.

Yüksek Lisans: İslam Hukuk Usûlü Eserlerinde Yükümlülük (Teklif), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Doktora: (Kıyas) İstihsan ve Doğal Hukuk İlişkisi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

ESERLERİ

Çeviri Kitap

· Serahsî, el-Mebsût (Kitâbu'l-İkrâh, 140 syf.), Gaye Vakfı, İstanbul 2004 (Örnek 1. cildin basımı yapılmıştır).

· Devâlibî, Muhammed Ma'rûf, el-Medhal ilâ İlmi Usûli'l-Fıkh (Fıkıh Usûlü İlmine Giriş), 460 syf.; yayımlanma aşamasında).