Hit (1274) Y-2192

Ahmet Hamdi Furat

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ahmet_hamdifurat@yahoo.com
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1977
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Hamdi Furat

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 24.12.1977

Medeni Durum: Evli

Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2001

Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1998

Bildiği Diller: İngilizce, Arapça

ESERLERİ

Kitaplar

· Hanefi Mezhebinin Oluşumunda Küfe Şehrinin Sosyo-kültürel Yapısının Etkisi, Kubbealtı, İstanbul 2007.

· Osmanlı Coğrafya Literatürü Tarihi, Neşredenler, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Ramazan Şeşen, Serdar Bekâr, Gülcan Gündüz, Ahmet Hamdi Furat, Ircica, İstanbul 1999.

Makaleler

· “Ali Himmet Berki (1882–1976), Hayatı, Eserleri ve İslam Hukuku’na Katkısı”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 6, s. 503–514.

· “Sakızlı Mehmed b. Ali ve Surretu’l-Fetava Adlı Eseri”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 13, yıl: yıl: 2006, s. 117–129.

· Cemaleddin Konevî Ve Kitâbul-İcaz Fi‘l-İtiraz ‘Alâl-Edilletiş-Şeriyye Adlı Risalesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 16’da yayınlanacak

Çeviriler

· Werner F. Menski, “Günümüz Güney Asya Müslüman Hukuku”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 6, s. 23–40.

· Monique Bernards, John Nawas, İlk Dört Hicri Asırda Müslüman Hukukçuların Coğrafi Dağılımı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 15’de yayınlanacaktır.