Hit (1840) Y-3908

Abdurrahman Acar

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ajarabduh@dicle.edu.tr
D.Yeri : Mardin/Midyat/Bahvar D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi ve Sanatları
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdurrahman Acar

1962 yılında Mardin ilinin Midyat ilçesiBahvar köyünde doğdu.

1984 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1990 yılındaAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde,

Doktorasını 1997'deAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

2002 yılında Doç. oldu.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde görev yapmaktadır.

Kitaplar:

Merv, Sultan Sancar Türbesi, Abdurrahman Acar-Yaşar Çoruhlu-Ümit Arslan Yılmaz-Bilal Ceren, (Türkçe-Türkmence) , ISBN 975–19–36667, Ankara 2004

Mescid-i Nebi'nin İnşası ve Fonksiyonları (Örnek İnsan Hz. Muhammed, Editör: M. Mahfuz Söylemez), ISBN 975–98073–1–9, Çorum 2006, s. 41–46.

İslama Giriş, "Selçuklular", Acar, A. , Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2008,

Makaleler:

"İmam Gazali'nin Bağdad'ı Terketmesinde Siyasi Faktörlerin Rolüne Dair Bazı Düşünceler", İslami Araştırmalar, C. XII, S. 3–4, Gazali Özel Sayısı, s. 495–504.

"Evail Edebiyatı Üzerine", Akademik Araştırmalar, Yıl:3, Sayı:12, s. 1–36, İstanbul 2002

Büyük Selçuklular Zamanında Hac ve Hac Emirliği" Diyanet ilmi Dergi, C. 39, S.1,s. 67–80.

"Minber-i Nebi Hakkında Bazı Notlar", Diyanet İlmi Dergi, Hz. Muhammed Özel sayısı, s. 589–616, Ankara 2003.

"İbn Cübeyr Seyahatnamesinde Dinsel Hoşgörü", İslami Araştırmalar, C. 17, S. 2, s. 128–138.

"Amid Şehrinin Fethi", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, s. 195–203.

Bildiriler:

"Sultan Sencer'in Yönetim Anlayışı", Uluslararası Sultan Sancar Sempozyumu, Aşkabat 2004.

"Şark-İslam Klasikleri Tercümeleri Hakkında Bazı Gözlemler", Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, İstanbul 8–10 Ekim 2004.

"İslam Fethinden Osmanlılara Kadar Erzen Tarihi (640–1515)", Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt 2006.

"Artuklu Tarihinin Bilinmeyen Bir Kaynağı: Ömer b. Hıdır'ın Düneysir Tarihi", XV. Türk Tarih Kongresi Ankara.

"El-Mehavif mine'l-Mogol ve Eseruha fi'l-Maşrıki'l-İslami", Sekafetu'l-Havf, Philadelphia/Ürdün

"Harranlı Tarihçiler ve Abbasiler Devri Tarih Yazıcılığındaki Yerleri", I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa 28–30 Nisan 2006.

"Arap Coğrafyacılarına Göre Mardin Şehri-X-XIV. Yüzyıllar", I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Mardin 26–28 Mayıs 2006

"Tatvan ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası", Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, 31 Ağustos–2 Eylül 2007, Tatvan.

"Selçuklu Medreseleri ve İslam Kültür ve Medeniyetine Kazandırdıkları", Isparta.

"Mardin Artuklularında Adli Teşkilat ve Artuklu Kadıları", Artuklular, Editör: Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin 2008, s. 285–300.

Mervanilerde Vezirlik Kurumu ve Mervani Vezirleri, Uluslararası Silvan Sempozyumu, Silvan 2008.

Elmedin: Batman Suyunun Tarihten Sildiği Şehir, Uluslararası Batman Sempozyumu, Batman 2008.

Arap Coğrafyacılarına Göre Ahlât ve Çevresi, IV. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Ahlat 2008.

"Memluklar ile Dulkadirliler'in Maraş üzerindeki Nüfuz Mücadelesi", I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş 6–8 Mayıs 2004

"Bingöl ve Çevresinde İslam Dini'nin Yayılışı", I. Bingöl Sempozyumu, Bingöl 2006.

click here click married affairs