Hit (1475) Y-4161

Ali Ilıca

Künyesi : Öğr. Gör. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : aliilica@gazi.edu.tr
D.Yeri : Çorum/Ovasaray D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretmen Uzm.Alanı : İslam Tarihi ve Sanatları
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Ilıca

1962 yılında Çorum/Ovasaray Köyünde doğdu.

İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

1985 yılında Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında Yozgat Çekerek İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı.

Daha Sonra Çorum İmam Hatip Lisesinde öğretmen ve idareci olarak görev yaptı.

1987 yılında Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fakültesi'nde uzman olarak göreve başladı.

1999 yılında da öğretim görevlisi kadrosuna atandı.

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı.

Yurt içi arşivlerinden temin ettiği özellikle Çorum tarihi ve kültürü ile Ermeni sorunu hakkında orijinal belge çalışmalarına yoğunlaşmıştır.

Farklı konularda ulusal ve Uluslararası konferans ve panellere katılmıştır.

Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları anabilim dalı İslam Tarihi bilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Fakülte Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Eserleri:

Belgelerin Diliyle Ermeni Tehcirinde Devlet Politikası, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yay., Şenol Matbaası, Ankara, 2005.

Çorum Ulucami ve Vakıfları, Çorum Belediye Başkanlığı Yay., Matsa Yay., Ankara, 2006.

Makaleleri:

Çorum'da Tarihi Bir yapı: Veliyyüddin Paşa Hanı ve Vakfiyesi, U.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.9,C.9,Bursa 2000, s.507-535.

Tarihi Mirasımızdan Nadide Bir Örnek: Çorum Güpür Hamamı ve Vakfiyesi, Gazi Üniversitesi Çorum İliyat Fak. Dergisi, Cilt 1, Sayı:1, Çorum, 2002.

Tebliğler:

15. Yüzyıl Çorum'daki Tekke-Zaviye Hizmetleri İçerisinde Bektaşi Tekkeleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 2003, Çorum.

Küreselleşme ve Dini Değerlerin Kurumlar Üzerine Etkisi, Küreselleşme ve Din Sempozyumu, Çorum, 2003.

Osmanlı Döneminde Çorum'da Para Vakıfları, Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu, Ekim 2004, Çorum.

Konferanslar:

Çorum Bölgesinde Ermeni Meselesi.

Vakıf Camileri ve Bu Camilerde Çalışan Din Görevlilerinin Sorumlulukları.

Ahilik Kültürü ve Çorum'da Ahi Faaliyetleri.

Tarihi Yapılar ve Bu Eserlerin Korunmasında Sorumluluklar.

700. Yılında Çorum Ulucami.

Projeleri:

Osmanlı Döneminde Çorum Tarihi (Devam Ediyor)