Hit (1504) Y-3890

Mehmet Azimli

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mazimli@hotmail.com
D.Yeri : Konya/Sille D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi ve Sanatları
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Azimli

1968 yılında Konya/Sille'de doğdu.

1991 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1994'deSelçuk Üniv. İlahiyat Fakültesi'nde,

Doktorasını 1999'da Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

2005 yılında Doç. oldu.

Kitaplar:

Abbasiler dönemi Babek İsyanı,Ankara,2004.

Halifelik Tarihine Giriş, Konya 2005.

X. Yüzyıla kadar Şii Karakterli Hareketler, Konya, 2006.

Hz. Safvan b. Muattal

Sille Medresesinde Osmanlı'dan Cumhuriyete bir Neslin Hikayesi, Son Müderris Musa Kazım Efendi, Konya

Siyeri Farklı Okumak, Ankara.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler:

Hilafet Karşıtı Bir Kişi Olarak Ali Abdürrazık Ve Kitabı el İslam ve Usulu'l Hukm Üzerine Bazı Mülahazalar , Marife, sayı, III, Konya, 2002.

Müslüman Tarihçilerin Oryantalistlere Karşı Tavırları-Asım Köksal Örneği-Marife, sayı,III, Konya, 2002.

Kadınların İdareciliği Konusundaki Rivayete Tarihsel Bağlamda Eleştirel Bir Yaklaşım, İslami Araştırmalar, sayı, III, Ankara, 2002

Abbasiler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu (Hassa Ordusu), TÜRKLER Ansiklopedisi, Ankara, 2002.

Hz.Ömer’in Müslüman Oluşu İle İlgili Rivayetin Tarihsel Bağlamda Farklı Bir Şekilde Okunuşu, İslamiyat, sayı,I, Ankara, 2003.

İslam’ın Özgürlükçü Yorumunun (Mûtezile) İktidarla İmtihanı, Marife, sayı,III.Konya, 2003.

Hz. Aişe’nin Evlilik Yaşı Tartışmalarında Savunmacı Tarihçiliğin Çıkmazı. İslami Araştırmalar. sayı, I, Ankara, 2003.

Sünni Hilafete Tahakküm Kurmuş Bir Şiî Hanedan; Büveyhîler

İlk Şii Halife Ubeydullah El-Mehdî Ve Fatımîler Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Hulefa-İ Raşidîn Dönemi Gerçekleşen İlk Fetihlerin Sebepleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler, İstem, Sayı. 6, Konya, 2006.

Mekke Dönemindeki Boykot Yılları Üzerine Bazı Mülahazalar, İstem, Sayı. 7, Konya, 2006.

Hulefa-İ Raşidin Dönemi Halife Seçimleri

Allah’ın Hz. Peygamberi Suikastlerden Koruması Çerçevesinde Siyerdeki Bazı Olayların Tahlilleri

Ulusal Hakemsiz Dergilerdeki Makaleler:

Mesleme b. Abdülmelik ve Fütuhâtı, Dicle Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, sayı, II, Diyarbakır, 2000.

İlk Dönem Müslüman-Süryanî ilişkilerine Giriş, Süryaniler ve Süryanilik, Editör; Ahmet Taşkın, Ankara, 2004.

İlk Dönem Müslüman-Süryani İlişkilerine Giriş

Ehl-İ Beyt’in Kurduğu İlk Devlet; İdrisîler

Çanakkale’de Günü Birlik Bir Gezinti, İlk Adım Dergisi

Hulefa-İ Raşidin Dönemi Halife Seçimleri, Din Bilimleri Dergisi

Uluslararası Bildiriler:

İlk İslam Fetihleri Bağlamında Diyarbakır’ın Fethine Katılan Sahabelerle İlgili Bazı Mülahazalar. “Oğuzdan Osmanlıya Diyarbakır” Uluslar Arası Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2004, Diyarbakır

Bir Emevi Başkenti; Harran, I. Uluslar Arası Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, Şanlıurfa.

Klasik İslam Tarihi Kaynaklarına Göre İlk Fetihten Artuklulara Mardin, I. Uluslar Arası Mardin Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Mardin.

Sicilya’daki İslam Medeniyeti’nin Avrupa’ya Etkileri, Uluslar arası İslam-Türk Medeniyeti Ve Avrupa (11 - 18. Yüzyıllar) Sempozyumu, 24-26 Kasım 2006, İstanbul.

İlk İslam Fetihleri, Gerçekleştiği Topraklarda Korku mu Salmıştır? XI. Uluslar arası Philedelphia Korku Kültürü Sempozyumu, 24-26 Nisan 2006 Amman-Ürdün

Arnavut Kökenli Sadrazam Koca (Dervish) Davut Paşa, Uluslararası Arnavutlar Arasında İslam’ın Altı Asrı, 17-18, Eylül 2006, Priştina, Kosova.

İlk Fethinden Osmanlı’ya Siirt’in Siyasi Tarihi, Uluslararası Siirt Sempozyumu 19-20 Eylül 2006, Siirt.

Hürremiyye Ve Babekiyye’nin Anadolu Aleviliği Üzerinde Etkisi Ankara, Alevi Bektaşi Bilgi Şöleni

Artukluların Kuruluşu Ve İlk Artuklu Emiri Necmettin İlgazi’nin Siyasi Faaliyetleri (1106-1122) Mardin Artuklu Sempozyumu

Sökmenliler Dönemine Kadar Müslümanların Âkimiyetindeki Tatvan Ve Çevresi’nin Tarihi Tatvan Sempozyumu

Ulusal Bildiriler:

İslam’ın İlk Yıllarında Siverek’in Fethi Ve Bazı Yanlış Anlamaları Tashih, “Tarihte Siverek” Sempozyumu, 13-14-Ekim 2001, Siverek

İslam’ın İlk Fetih Yıllarında Nusaybin Ve Klasik İslam Kaynaklarına Göre Nusaybin’in Fethi, “Geçmişten Günümüze Nusaybin” Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2004, Nusaybin.

Abbasilerden Osmanlılara Bingöl’ün Siyasi Tarihi, I. Bingöl Sempozyumu, 10-11 Haziran 2006.

Klâsik İslâm Tarihi Kaynaklarına Göre İlk Fetihten Saltuklulara Erzurum, Türk-İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006.

İlahiyat Fakülteleri İslam Tarihçileri Bilimsel Toplantısı (01-02 Aralık 2006)

Olağanüstü Anlatımlar Arasında Hz. Peygamberi Anlamak, Hz. Peygamber Ve Evrensel Mesajı Sempozyumu , Çorum

Yaşayan Kuran Hz. Peygamber’in Uygulamaları Bağlamında Allah’ın Dilemesi Ve İnsanın Fonksiyonu "Mesıet Ve İrade" Ulusal Sempozyum(Istanbul, Turkiye)

İlk İslam Fetihleri Döneminde Batman Yöresi Ve Bölgedeki Harici Ayaklanmaları Konusunda Bazı Mülahazalar, Batman,

Silvan’lı Bir Bilgin; Zehebî Ve Tarihçiliği

Fethinden Osmanlı'ya Lice, Dünden bu güne Lice Sempozyumu, 5-6 Eylül .

Konferans:

Adıyaman'da bir Sahabe: Safvan b. Muattal Adıyaman

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:

Şimşek, Osman, “Kabe Tarihi” Diyarbakır,

Karan Cuma, “Diyarbekir ve Müslümanlarca Fethi” Diyarbakır.

Muhammed Nur Akdoğan, “Mekke Fethi”, Diyarbakır.

Aldığı Bilimsel Ödüller:

Allah'ın Halifesi, Kitap bölümü, Çeviri, Dicle İlahiyat Dergisi

website women affair open