Hit (1228) Y-4200

Fatih Yahya Ayaz

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : fyayaz@yahoo.com
fyayaz@cu.edu.tr
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi ve Sanatları
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-19 Güncelleyen : /0000-00-00

Fatih Yahya Ayaz

28 Nisan 1971’de İstanbul’da doğdu.

1995 yılında Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Aynı Üniversitede 1998’de Yüksek Lisansını, 2004 yılında Doktorasını tamamladı.

8 Ocak 2009 tarihinde Doç. unvanı aldı.

İdari Görevleri:

Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü İslâm Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (2008-)

Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanlığı (2009-)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

“Erken Dönem Memlük Tarihçilerinin Bağdat’ın Moğollar Tarafından İstilâsıyla Alâkalı Rivayet ve Yorumları”, “İslam Medeniyetinde Bağdad (Medinetü’s-Selâm) Uluslar Arası Sempozyumu” 7-9 Kasım 2008, İstanbul (Baskıda).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

“Memlükler Dönemi Vezirlerinden İbnü’s-Selûs (ö. 693/1294)”, Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, V/1 (Adana 2005), s. 91-122.

“Memlükler Döneminde Vezir-Ümera İlişkileri”, Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, V/1 (Adana 2005), s. 123-156.

“Memlükler Döneminde Vezirlerin Görevleri”, Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, VI/1 (Adana 2006), s. 143-183.

“Memlük-İlhanlı İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası: Şakhab Savaşı (702/1303)” Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XV (Sakarya 2007), s. 1-32.

“Türk Memlükler Döneminin Büyük Emîrlerinden Yelboğa el-Ömerî (ö. 768/1366) ve İdaredeki Nüfuzu”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XVI/1 (Adana 2007), s. 81-100.

“Memlük Sultanlarından Seyfeddin Ebûbekir ve Alaeddin Küçük Dönemlerinde (741-742/1341) Büyük Emîrler Arasındaki Mücadeleler”, Dinî Araştırmalar Dergisi, IX/27 (Ankara 2007), s. 247-273.

“Türk Memlükler Döneminde Mısır Halkının Siyasî Olaylara Karşı Tutumu” Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, VII/1 (Adana 2007), s. 45-94.

Diğer yayınlar:

Türk Memlükler Döneminde Saray Ağalığı: Üstâdârlık (1250-1382), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2008.

Richard T. Mortel, “On beşinci Yüzyılda Memlük Sivil Bürokrasisinin Gerilemesi: Ebü’l-Hayr en-Nehhâs’ın Kariyeri” (çev. Fatih Yahya Ayaz), Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XIV/2 (Adana 2005), s. 91-104.

“Saim Yılmaz, Mu’tazıd ve Müktefî Döneminde Abbâsîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul 2006”, (Kitap Tanıtımı), Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, VI/2 (Adana 2006), s. 247-261.

“Sır Kâtibi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), (baskıda).

Projeler:

Çerkez Memlükler Döneminde Sarayağalığı (Üstâdârlık) 1382-1517, adlı proje, Çukurova Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne bağlı olarak yürütülmekte olup, Temmuz 2009 tarihinde teslim edilecektir.