Hit (1370) Y-3855

Mehmet Bahaüddin Varol

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mbvarol@selcuk.edu.tr
mbvarol@gmail.com
D.Yeri : Konya D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Dekan Yrd.,Hatip,İmam,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : İslam Tarihi ve Sanatları
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Bahaüddin Varol

18 Ağustos 1966’da Konya' da doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini Konya'da tamamladı.

1990 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ana Bilim Dalından girdiği Yüksek Lisans Programını, hazırladığı " Hulefai Raşidin Döneminde Eğitim ve Öğretim " konulu tez ile 1993 yılında tamamladı.

Aynı Ana Bilim Dalından başladığı Doktora programını da " Ehl-i Beyt ve Siyasi Faaliyetleri " konulu tezi ile 2000 yılı Mart ayında tamamladı.

Konya Müftülüğü bünyesinde İmam-Hatip olarak başlayan ve dört yıl süren meslek hayatını, Konya/ Çumra/ Alibeyhüyüğü İmam Hatip Lisesi ve Konya Anadolu İmam-Hatip Liselerinde beş yıl süren meslek dersleri öğretmenliği ile devam ettirdi.

1996 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana bilim Dalında araştırma görevlisi olarak atanmıştır.

2004 yılında Yrd. Doç., 2005 yılında Doç. olmuştur.

1997-1998 yıllarında çeşitli bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere gittiği Ürdün'de on beş ay süreyle kalmış ve "Ehl-i Beyt ve Siyasi Faaliyetleri" isimli doktora çalışmasının büyük bir kısmını burada gerçekleştirmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eserleri:
Harre Vakası, S.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Konya, Yıl:1997 Sayı:7, s.513-534

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Bulunan “İslam Tarihi” Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri, S.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Konya, Yıl:1998 Sayı:8, s.399-417.

“Ehl-i Beyt Kavramı Üzerine”, Prof.Dr.Faruk Ömer Fevzî, Tercüme, S.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Konya, Yıl:1999, Sayı:9, s.397-404.

İbn Kuteybe, Hayatı, Eserleri ve İslam Tarihçiliğindeki Yeri, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya, Yıl:1999 Sayı:5, s.245-274.

Ehl-i Beyt Gerçeği, Şamil Yayınevi, (Yayın Hazırlıkları Devam Ediyor)

Hz.Peygamber’in Aile Hayatı ve Günümüze Yansımaları, Kutlu Doğum Haftası Paneli, “Çağımız ve Hz.Muhammed” Sempozyumu, Ereğli, 21 Nisan 2000.

Hulefâi Râşidîn Dönemi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış ( I ), Eğitim-Öğretimi Yapılan İlim Dalları ve İlim Merkezleri, S.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Konya, Yıl:2000, Sayı:10.

Hz. Muhammed (S.A.V)' in Ailesi ve Yakın Akrabaları İle İlişkileri Diyanet İlmi Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Özel Sayısı, Ankara, 2000, sf 148-160