Hit (1203) Y-3829

Muhammet Sadık Akdemir

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : msadik@sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi ve Sanatları
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Muhammet Sadık Akdemir

1994 yılında Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1997 yılında Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Ens. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde,

Doktorasını 2004’de Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Tarih Anabilim Dalında tamamladı.

Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitap:

XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Isparta (Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Hayat), Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:2, 246 s., Isparta 2008.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Uluborlu'daki Vakıf Hizmetleri", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Dergisi, Yıl:7, Sayı:13, 2005, s.109-137, Isparta.

"Şer'iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Isparta'da Nakibü'l Eşraf Kaymakamlığı ve Seyyidler", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Dergisi, Yıl:9, Sayı:17, 2007, s.143-177, Isparta

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

Yaman, Bahattin, Akdemir M. Sadık,"Isparta Hisartepesi Kalesi", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, Sayı:12, s.67-95, Isparta.

Yaman Bahattin, Akdemir M. Sadık,"1796 Tarihli Ehl-i Hiref Defterine Göre Osmanlı Saray Sanatkarları", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2, Sayı:13, s.85-110, Isparta.

"Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı Altında XIX. Yüzyıl Burdur Vakıfları", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/1, Sayı:18, s.91-118, Isparta

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Eğirdir'deki Vakıf Hizmetleri", Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Eğirdir/Isparta

"Isparta'da Gül ve Gülcülüğün Tarihi", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta.

"Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı Altında Burdur'daki Vakıf Hizmetleri", I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Kaybolmuş Bir Değer: Isparta Mevlevihanesi", Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale

Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Alma:

"Suriye, Ürdün ve Mısır Müze ve Kütüphanelerindeki Türk İslam Dönemi Resimli Yazmaları" Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı Destekli. Proje No: 919-M-09 Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Bahattin YAMAN

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

"Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu" SDÜ.İlahiyat Fakültesi, Isparta 2007

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

"Hz. Peygamberin Yardımlaşmaya Verdiği Önem", 1997, Kutlu Doğum Haftası, Gölhisar Belediye Düğün Salonu (Konferans)

"Geçmişten Günümüze Camilerimiz ve Fonksiyonları", 1-7 Ekim 2006, Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Panel, Uşak il Müftülüğü