Hit (939) Y-3494

Erdal Baykan

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : erdalbaykan@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Erdal Baykan

Eğitim

Lisans Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1990

Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994

Doktora Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

Yabancı Diller İngilizce, Arapça

Tez

· Y.Lisans Tezi: Orta Öğretim Gençliğinde Ahiret İnancının Anlamı ve Etkileri: Cihanbeyli Örneği, Yüksek lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994

· Doktora Tezi: Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Mevlana’da Tanrı, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

Makaleler

· Dine Eleştirel Yaklaşımlar: Aydınlanma ve Din, Yüzüncü Yıl Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2, 2001, s. 303–316

· Umut ve Kaygı Arasında Din, Bilim ve Felsefe İçin Gelecek Yüzyıla Bakış Denemesi, Avrupa Günlüğü, Sayı 2, (Berlin),2001, s. 381–387

· Gelenekselci Ekolün Din-Bilim Bağlamında Aydınlanma Eleştirisi- S. Hüseyin Nasr Örneği- Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XI, Kış-İlkbahar.

· Tuhfetül-harameyn, Bülten, İslamiyat Dergisi, sayı 6, Ankara 2003

· İslamiyat, Kuran Vahyi ve Tarih? Bülten, İslamiyat Dergisi, sayı 11, Ankara 2004

Bildiriler

· Takva Sahibi Olmak Yoksulluğu, Yoksulluk Sempozyumu (31 Mayıs–2 Haziran), Deniz Feneri Derneği, İstanbul, 2003

· Soru Yeniden Sorulabilir mi Ya Da Modernliği ve Dindarlığı Uyuşma ve Ayrışma Hâsılasının Ötesinde Okumak Mümkün mü? Dindarlık Olgusu Sempozyumu (25–26 Aralık), Kurav, İstanbul, 2004