Hit (1043) Y-1148

Atilla Arkan

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : aarkan@sakarya.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Atilla Arkan

Eğitim

Lisans: ilahiyat fakültesi, Marmara üniversitesi, 1991

Yüksek lisans: İslam felsefesi, Marmara üniversitesi, 1994

Doktora: İslam felsefesi, Marmara üniversitesi, 2001

ESERLER

Kitap

· Arkan A. Fizikten Metafiziğe: İbn Rüşd'ün İnsan Tasavvuru,İstanbul-2002

· Fahri, Macid, Ethical Theories in İslam, (İslam Ahlâk Teorileri), İstanbul: Litera Yayıncılık 2004

Tez

· Yüksek Lisans Tezi:İbn Rüşd'de Tevil

· Doktora Tezi:İbn Rüşd Psikolojisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

· Arkan Atilla, "İbn Rüşd Düşüncesinde Disiplinler Arası İlişkiler", Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı, 5, 43-54, Sakarya, 2002/1,

· Arkan Atilla, "Meşşâî Gelenek Bağlamında İbn Rüşd'ün Rüya Hakkındaki Görüşleri", Dîvân İlmî Araştırmalar, 2003/2 sa. 15.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

· Oryantalizmi Yeniden Okumak Batıda İslâm Çalışmaları, "Doğu Batı Karşılaşmasında Bir Süreç Oryantalizm" Başlıklı Tebliğin Müzakeresi, s. 81-85, Ankara: Diyanet İşleri yayınları 2003,

Makaleler

· Butterworth, Charles, "İbn Rüşd'ün Siyasi Görüşleri", ", Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı, 5, 99-110, Sakarya, 2002/1,

· George F. Hourani, "Ortaçağ İslam'ında İki Değer Teorisi", Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 6, 99-110, Sakarya, 2002/2,

· Seyyid Hüseyin Nasr, "İslam Hıristiyan Diyalogu ilgili Teolojik Birkaç Meseleye Dair Yorumlar", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 3, 77-88, 2001

· Arthur Hyman, "İbn Rüşd'ün De Anima Üzerine Üç Şerhi," Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 4, 39-56, 2001

· Sami S. Havi, "İbn Tufeyl'in Fârâbî'nin Bazı Görüşlerini Eleştirisi", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 5, 147-157, 2002

Uluslararası Bildiri

· Arkan, Atilla, "Ibn Rushd on the Hereafter or the Immortality of Human being" WOCMES, World Congress For Middle Eastern Studies, Mainz, Gemany, 2002.