Hit (1438) Y-3724

Muhsin Akbaş

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : muhsinakbas@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi : 1966
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Dekan Yrd.,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Muhsin Akbaş

Özgeçmiş

Doğum Tarihi: 1966

Lisans: İlahiyat Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi 1989

Yüksek Lisans: Department of Theology and Religious Studies University of Wales, Lampeter 1996

Doktora: Department of Theology and Religious Studies University of Wales, Lampeter 2000

ESERLERİ

Tezler

· Yüksek Lisans Tezi: The Idea of Resurrection in Christianity and Islam, University of Wales, Lampeter

· Doktora Tezi: The Problem of Evil and Theodicy in Jewish, Christian and Islamic Thought, University of Wales, Lampeter

Makaleler

· Akbaş, Muhsin, "Ethical Implications of the Belief in Life After Death: An Islamic Perspective", The Islamic Quarterly, 46/4, 323–332 (2002).

· Akbaş, Muhsin, “The Problem of the Plurality of Religions and Interfaith Dialogue”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 3/11, 141–149 (Kasım 2001-Ocak 2002).

· Akbaş, Muhsin, "Kişisel Kimlik ve Ölüm Sonrası Hayat", Felsefe Dünyası, 35, 58–67 (2002).

· Akbaş, Muhsin, "Yahudi ve Hıristiyan Düşüncesinde Ölüm Sonrası Hayat ve Diriliş İnancının Dini ve Teolojik Temelleri", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XV, 37–60 (Kış-İlkbahar 2002).

· Akbaş, Muhsin, "Süreç Felsefesinde Ölümsüzlük: Eleştirel Bir Bakış", İslami Araştırmalar Dergisi, 16/1, 72–78 (2003).

· Akbaş, Muhsin, "Holocaust Problemi ve Tanrı: Teolojik ve Felsefi Cevaplar", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIV/1,173–186 (2003).

Kitaplar

· Akbaş, Muhsin, Yahudi Düşüncesinde Holocaust ve Tanrı (Ankara: Ayraç Yayınevi, 2002).

· Akbaş, Muhsin, Derrida ve Din (İstanbul: Yeni Zamanlar, 2004).

· Akbaş, Muhsin (çev.), Richard Swinburne, Tanrı Var Mı? (Bursa: Arasta Yayınları, 2001).

Bildiriler

· Akbaş, Muhsin, "An Islamic Perspective on Human Rights", Forum: Islamic Perspectives on Human Rights, 07 Mayıs 1998, Amnesty International, Lampeter, İngiltere.

· Akbaş, Muhsin, "The Soul-Making Theodicy in a Religiously Plural World", International Symposium on Religion and Pluralism, 05–08 Temmuz 1998, British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES), Birmingham, İngiltere.

· Akbaş, Muhsin, "Modern Islamic Theodicy", Conference on Religion and Innovation, 14–17 Eylül 1998, British Association for the Study of Religions (BASR), Lampeter, İngiltere.

· Akbaş, Muhsin, "The Problem of the Plurality of Religions and Interfaith Dialogue", Tarih ve Edebiyat Metinlerinde İslamiyet ve Hıristiyanlık Arasında Saygı ve Hoşgörü Uluslararası Sempozyumu, 15–18 Mayıs 2000, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Çanakkale.

· Akbaş, Muhsin, "Teaching Philosophy as a Means of Dialogue", Muslime im Dialog: Positionen Einer Religionspädagogik für Muslime im Westen, 21–23 Ocak 2004, Osnabrück, Almanya.

· Akbaş, Muhsin, "Kişisel Kimlik ve Ölüm Sonrası Hayat", 2000 Felsefe Kongresi: İnsan Felsefesi, 03–05 Kasım 2000, Türk Felsefe Derneği, Ankara.

· Akbaş, Muhsin, "Ötenazi Üzerine Ahlâki Düşünceler", Seminer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 24 Nisan 2002, Çanakkale.

· Akbaş, Muhsin, "Sosyal Değişime Cevap Olarak Otantiklik", Çağımızda Sosyal Değişme ve İslam: Kutlu Doğum Sempozyumu, 24–26 Mayıs 2002, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.

· Akbaş, Muhsin, “Bir İnanç Problemi Olarak İlgisizlik”, Seminer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 12 Mayıs 2004, Çanakkale.